Accession agreement

м. Київ

 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЖЕТ ФРАНЧАЙЗИНГ" (ТОВ "ДЖЕТ ФРАНЧАЙЗИНГ")", іменоване надалі «Орендодавець» або «Компанія», в особі директора Попова Дмитра Володимировича, що діє на підставі статуту, з одного боку, і Ви, іменований (а) надалі «Користувач», з іншого боку, при спільному згадуванні в подальшому іменовані «Сторони», уклали цей Договір приєднання (далі - Договір) про наступне:

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Цей Договір є договором приєднання в розумінні статті 634 Цивільного кодексу України і може бути укладений лише шляхом приєднання Користувача до всіх його умов в цілому, шляхом визначеним даним договором приєднання, що розміщений на веб-сайті за адресою https://jetsharing.com.ua, в порядку передбаченому цим Договором.

 

1.2. Терміни в цьому Договорі вживаються у значеннях, наведених в Законах України «Про інформацію», «Про Національну програму інформатизації», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про телекомунікації», «Про захист персональних даних», «Про електронні довірчі послуги», «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України». Інші поняття і терміни вживаються в цьому Договорі в значеннях:
- Орендодавець або Компанія – Товариство з обмеженою відповідальністю "ДЖЕТ ФРАНЧАЙЗИНГ" (ТОВ "ДЖЕТ ФРАНЧАЙЗИНГ")", адреса: Україна, 03193, місто Київ, вул. Луценка Дмитра, будинок 10, Код ЄДРПОУ: 44232119, не є платником ПДВ, платник єдиного податку третьої групи – ставка 5%, а також інші особи, яким відповідно до закону та/або цим Договором перейшли права Орендодавця за цим Договором.
- ТЗ - колісний засіб пересування, що приводиться в рух мускульною силою людини через ножні педалі (велосипед) і/або засіб пересування на двох колесах з мотором (eлектросамокат).
- Тарифи - розцінки за користування Сервісом «JET.UA» або партнерськими сервісами, що встановлюються Орендодавцем, які відображаються на Сайті і/або в Додатку «JET.UA» або в Додатках Партнерів.
- Додаток «JET.UA» - програмний додаток для пристроїв, що є інтелектуальною власністю Орендодавця, що надає Користувачеві можливість Реєстрації/Авторизації, а також (для зареєстрованого і авторизованого Користувача) можливість використання Сервісу «JET.UA».
- Реєстрація Користувача - вчинення Користувачем, зацікавленим у використанні Додатку «JET.UA» і/або Сайту, і Орендодавцем певного набору дій.
- Авторизація Користувача - здійснення певного набору дій, в Додатку «JET.UA», з метою ідентифікації зареєстрованого Користувача для подальшого користування Сервісом «JET.UA» за допомогою Додатку «JET.UA».
- Служба підтримки - структурний підрозділ Орендодавця, яка здійснює в режимі 24 години, сім днів на тиждень, без вихідних і святкових днів, консультаційну підтримку користувачів, допомога Користувачам і їх інформування в процесі надання Орендодавцем Сервісу «JET.UA». Підтримка та інформування здійснюються при зверненні Користувача в Службу підтримки через Додаток.
- Сервіс «JET.UA» - надання Орендодавцем зареєстрованим і авторизованим Користувачам за допомогою Додатку «JET.UA», Сайту, і/або Додатку Партнера в режимі двадцять чотири години, сім днів на тиждень, без вихідних і святкових днів послуг з надання Користувачам можливості пошуку (вибору) і бронювання доступних ТЗ, пошуку ТЗ та інших послуг передбачених функціоналом Додатку «JET.UA», Сайту або Додатку Партнера, або послуг, що надаються Орендодавцем через Службу підтримки, а також здача Орендодавцем в оренду (тимчасового користування) ТЗ на умовах особистого управління Користувачем.
- Територія використання Сервісу «JET.UA» - це територія, в межах якої допускається використання ТЗ, а також завершення оренди ТЗ.
- Угода «JET.UA» - обов'язковий для Користувача Додатку «JET.UA» і безумовно приймається ним при Реєстрації документ, опублікований на Сайті і/або в Додатку «JET.UA», що визначає умови і порядок використання Користувачем Сайту, Додатку «JET.UA» і Сервісів Сайту і Додатку (в застосовних випадках).
- Сайт - https://jetsharing.com.ua Сайт надає Користувачеві можливість Реєстрації/авторизації, а також (для зареєстрованого і авторизованого Користувача) можливість використання Сервісу «JET.UA» в частині здійснення доступу до пошуку і бронювання ТЗ, і до використання іншого функціоналу сайту, доступного на момент звернення до нього.
- Бонусний рахунок Користувача - лічильник, на якому фіксуються платежі Користувача і суми грошових коштів, внесених в якості передоплати за Послугу. Бонусний рахунок Користувача носить технічний характер і не має статусу розрахункового або банківського рахунку.
- Партнер - юридична особа або індивідуальний підприємець, що надає користувачам можливість використовувати Сервіс «JET.UA» або отримувати окремі послуги в рамках Сервісу «JET.UA» через Додаток Партнера. При цьому Партнер не несе відповідальність перед користувачем за цим Договором, відносини щодо використання Сервісу «JET.UA» виникають безпосередньо у Орендодавця і користувача на підставі цього Договору.
- Додаток Партнера - програма для ЕОМ для мобільних пристроїв, виняткові права на яку належать Партнеру, що дозволяє користувачеві в тому числі використовувати Сервіс «JET.UA» або отримувати окремі послуги в рамках Сервісу «JET.UA», а також здійснювати оплату за цим Договором.
- Дилер - юридична особа або індивідуальний підприємець, що надає користувачам можливість використовувати Сервіс «JET.UA» або отримувати окремі послуги в рамках Сервісу «JET.UA». При цьому Дилер несе відповідальність перед Користувачем за цим Договором в повному обсязі, відносини щодо використання Сервісу «JET.UA» виникають безпосередньо у Дилера і Користувача на підставі цього Договору. Список дилерів: https://jetsharing.com.ua

 

2. ПРИЄДНАННЯ КОРИСТУВАЧА ДО ДОГОВОРУ

 

2.1. Користувач самостійно здійснює завантаження (скачування) на Пристрій Додаток «JET.UA» з використанням магазинів додатків AppStore (itunes.apple.com) і/або Google Play (play.google.com) в мережі Інтернет.

 

2.2. Користувач самостійно здійснює необхідні дії по Реєстрації та Авторизації в Додатку «JET.UA» і/або на Сайті.

 

2.3. У разі приєднання до Договору через Додаток Партнера, користувач використовує Додаток Партнера на підставі призначеного для користувача угоди з Партнером.

 

2.4. Укладення цього Договору між Орендодавцем та Користувачем здійснюється шляхом приєднання Користувача до певних Орендодавцем і викладеним у цьому Договорі умов.

 

2.5. Договір вважається укладеним (Користувач вважається приєднаним до Договору) з дати завершення реєстрації Користувача на Сайті або в Додатку «JET.UA» і прийняттям Користувачем умов Угоди користувача «JET.UA».

 

2.6. У разі приєднання до Договору через Додаток Партнера, Договір вважається укладеним (Користувач вважається приєдналася до Договору) в момент початку першої оренди ТЗ. При цьому в Додатку Партнера можуть бути обмеження на здійснення тих чи інших дій в рамках використання Сервісу «JET.UA» або обмеження за доступними для оренди видам ТЗ.

 

2.7. Укладаючи цей Договір (приєднуючись до Договору), Користувач заявляє, гарантує та підтверджує, що він:
- володіє українською, російською, англійською мовою на рівні достатньому для прочитання і усвідомлення змісту і значення Договору і всіх Додатків до нього;
- прочитав умови Договору, усвідомив значення і сенс зазначених документів, згоден з їх змістом і зобов'язується виконувати встановлені ними вимоги, а також розуміє всі наслідки своїх дій по приєднанню до цього Договору і подальшого користування Сервісом «JET.UA»;
- згоден з обробкою своїх персональних даних Орендодавцем відповідно до Договору та чинним законодавством України; - надав Компанії при Реєстрації повні, дійсні і достовірні дані (в тому числі, персональні дані);
- відповідає всім вимогам, що пред'являються до нього цим Договором, зокрема, у нього є шолом для здійснення поїздок, у нього відсутні протипоказання для управління відповідними засобами пересування, його вік становить не менше 18 (вісімнадцяти) років, він відповідає вимогам, що пред'являються чинним законодавством України до особи, яка має право керувати засобами пересування. Зазначені вимоги до Користувача не є вичерпними. Орендодавець має право відмовити в реєстрації, а також не укладати Договір приєднання з особою, що не відповідає зазначеним вимогам, так само як у випадку, якщо у Компанії є підстави вважати, що Користувач може допустити порушення цієї Угоди, Договору приєднання;
- ознайомлений з керівництвом користувача електросамоката і згоден з його вимогами, а також забороною використання ТЗ для пересування двох і більше осіб; забороною триматися за ручку для аксесуарів при русі самоката; забороною на використання ТЗ для самостійного пересування дитини до 18 років;
- згоден з розміщенням в Велосипеді/Електросамокаті будь-якого обладнання, що дозволяє відстежити і зафіксувати точні координати Велосипеда/Електросамоката, а також порушення зобов'язань за Договором приєднання з боку Користувача;
- згоден з тим, що розмір завданих Орендодавцю збитків, що виникли в результаті порушення Користувачем будь-яких його гарантій і зобов'язань за цим Договором визначається одноосібно Орендодавцем і на його розсуд, і безумовно погоджується відшкодовувати Компанії такі збитки. Суми штрафів та відшкодувань: https://jetsharing.com.ua;
- згоден з тим, що цей Договір може бути змінений Компанією без будь-яких повідомлень з Сторони Компанії, і зобов'язується самостійно відслідковувати відповідні зміни цього Договору. Нова редакція цього Договору або зміни вступають в силу з моменту їх розміщення на Сайті або в Додатку;
- згоден на отримання від Компанії будь-яких сповіщень, повідомлень, інформації та розсилок в будь-якому форматі, за умови відповідності їх змісту вимогам чинного законодавства України;
- визнає юридичну силу за документами, спрямованими Компанією за допомогою Сайту, Додатку «JET.UA» або Додатку Партнера як за власноруч підписаними документами, за діями, здійсненими шляхом Сайту або Додатку «JET.UA» або Додатку Партнера;
- визнає, що засоби ідентифікації, які використовуються Компанією, є достатніми для встановлення особи, від якого надходять відповідні документи і дії;

 

2.8. При використанні Сервісу «JET.UA» і ТЗ Користувач зобов'язується дотримуватися вимог чинного законодавства України, в тому числі ПДР, правила парковки, передбачені п.4.2.11 Договору, а також умови Договору, користуватися ТЗ з належною турботою і сумлінністю.

 

2.9. Ознайомлення з умовами цього Договору має бути здійснене Користувачем до моменту початку використання Сервісу «JET.UA», при цьому текст цього Договору буде доступний Користувачу на Сайті Орендодавця і/або в Додатку «JET.UA», або в Додатку Партнера. Користувач, своєчасно не ознайомився з умовами Договору, приймає на себе всі ризики пов'язані з цим несприятливих наслідків.

 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

3.1. Орендодавець зобов'язується надавати Користувачу Сервіс «JET.UA» на умовах цього Договору, а саме, надавати послуги і надавати ТЗ в оренду, а Користувач зобов'язується користуватися Сервісом «JET.UA» і ТЗ відповідно до положень цього Договору, та своєчасно і в повному обсязі оплачувати платежі, передбачені цим Договором та тарифами.

 

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

 

4.1. Права Користувача:

 

4.1.1. Вимагати від Орендодавця виконання ним своїх зобов'язань за Договором;

 

4.1.2. Користуватися Сервісом «JET.UA», використовувати орендований ТЗ відповідно до умов Договору та вимог чинного законодавства України;

 

4.2. Обов'язки Користувача:

 

4.2.1. Прийняти відповідно до умов цього Договору та дбайливо використовувати ТЗ в суворій відповідності з цим Договором та Додатками, інструкціями і рекомендаціями Орендодавця, в тому числі, Служби підтримки, вживати всіх можливих заходів до запобігання завданню шкоди ТЗ;

 

4.2.2. Забезпечувати збереження ТЗ і майна приєднаного до ТЗ.

 

4.2.3. При користуванні ТЗ дотримуватися Правил дорожнього руху України та інші вимоги чинного законодавства України;

 

4.2.4. Своєчасно, згідно з умовами цього Договору, вносити будь-які платежі, передбачені Договором, забезпечувати залишок грошових коштів на банківській картці в кількості, достатній для здійснення всіх платежів, передбачених цим Договором;

 

4.2.5. Після закінчення використання ТЗ, користувач зобов'язаний зробити 1 фотографію ТЗ і розмістити її в додатку «JET.UA». У разі використання Сервісу «JET.UA» через Додаток Партнера допускається закінчення використання ТЗ без розміщення фотографії, якщо це передбачено функціоналом Додатку Партнера.

 

4.2.6. Вживати належних заходів для захисту і збереження в таємниці інформації, використовуваної для Авторизації в Додатку «JET.UA» і/або на Сайті, включаючи логін і пароль, від несанкціонованого використання іншими особами та негайно повідомляти Орендодавцю відповідну інформацію в разі виявлення факту такого використання. Користувач несе всі ризики несприятливих наслідків, пов'язаних з відсутністю такого повідомлення;

 

4.2.7. Використовувати Сайт, Додаток «JET.UA» тільки в особистих некомерційних цілях, не пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності Користувачем;

 

4.2.8. Самостійно відслідковувати зміни умов Договору, а також зміни Території використання Сервісу «JET.UA» на Сайті і/або в Додатку «JET.UA». При незгоді з ними користувач зобов'язується негайно розірвати цей Договір і припинити використання Сервісу «JET.UA»;

 

4.2.9. Мати при собі всі необхідні дозволи, документи (в т.ч. паспорт, і т.д.), які можуть знадобитися Користувачу відповідно до чинного законодавства України при користуванні Сервісом «JET.UA»;

 

4.2.10. Не застосовувати ніякі технології і не вживати ніяких дій, які можуть завдати шкоди Сайту та/або Додатку «JET.UA», інтересам і майну Орендодавця;

 

4.2.11. Після закінчення використання ТЗ залишити його у відповідності з цим Договором, з усім майном, приєднаним до ТЗ в не заборонених для розміщення місці; не перегороджуючи виходи з будівлі, в'їзд і виїзд з прилеглих територій і не займаючи великого простору на тротуарах;

 

4.2.12. Користувач не має права розпоряджатися ТЗ ніяким чином (в тому числі, передавати в суборенду, віддавати в заставу, продавати і т.п.), передавати будь-яким третім особам свої права за цим Договором, а також здійснювати будь-які поліпшення/погіршення в Т/З, змінювати будь-які технічні монтувати (демонтувати) будь-яке обладнання, пристрої, здійснювати ремонт (незалежно від ступеня складності) або організовувати його здійснення третіми особами, якщо такі дії не узгоджені зі Службою підтримки;

 

4.2.13. При виникненні випадку ДТП з вини Користувача або обопільної вини Користувача і іншого (інших) учасника(ів) дорожньо-транспортного руху, а також іншого випадку пошкодження, в безумовному порядку і в повному обсязі відшкодувати Орендодавцю заподіяну шкоду.

 

4.2.14. При використанні Сервісу «JET.UA» своєчасно, самостійно і за свій рахунок забезпечувати наявність на рахунку мобільного телефону і/або іншого Пристрої Користувача грошових коштів в кількості, достатній для використання мобільного інтернету, а також для здійснення вхідних і вихідних дзвінків;

 

4.2.15. Дотримуватися інших положень чинного законодавства України, положення цього Договору та вимоги Орендодавця.

 

4.3. Права Орендодавця:

 

4.3.1. Вимагати від Користувача виконання зобов'язань за Договором;

 

4.3.2. Здійснювати списання з банківської картки Користувача грошових коштів в оплату грошових зобов'язань Користувача перед Орендодавцем відповідно до Договору, в тому числі, у випадках, передбачених Договором, в безакцептному порядку (без отримання додаткової згоди Користувача), а також доручати списання грошових коштів Партнерам;

 

4.3.3. Визначати і в будь-який момент змінювати порядок і правила користування Сервісом «JET.UA» і використання ТЗ з дотриманням процедури, передбаченої цим Договором;

 

4.3.4. Проводити різні промо та маркетингові акції з розміщенням правил і умов таких акцій на Сайті і/або в Додатку «JET.UA», Додатку Партнера;

 

4.3.5. У разі виникнення підозр у несумлінності Користувача (зокрема, підозр у спробі розкрадання ТЗ, неможливості списання грошових коштів за надані послуги або недостатності таких коштів та ін.) Заблокувати можливість користування Сервісом «JET.UA» повністю або частково;

 

4.3.6. Поступитися своїми правами щодо стягнення заборгованостей, що утворилися за Користувачем за цим Договором, будь-яким третім особам, відповідно до чинного законодавства України без згоди Користувача, але з повідомленням Користувача про таку поступку;

 

4.3.7. Здійснювати вихідні дзвінки Користувачеві і відправляти голосові і інші повідомлення повідомного характеру, що містять інформацію про стан заборгованості, іншу інформацію, що стосується надання Сервісу «JET.UA», інформацію про зміни умов Договору (в т.ч. Тарифів), про нові послуги, новини, а також повідомлення рекламного характеру на номер мобільного телефону Користувача, вказаний при реєстрації (або на інші номери, повідомлені Користувачем Орендодавцю на умовах цього Договору), а також направляти всю вищевказану інформацію на адресу електронної пошти, вказану при реєстрації (або на іншій електронну адресу, повідомлений Користувачем Орендодавцю на умовах цього Договору);

 

4.3.8. Вправі передавати права та обов'язки за цим Договором, третім особам в цілях виконання цього Договору без додаткової згоди Користувача.

 

4.3.9. Має інші права, встановлені Договором і що випливають із суті зобов'язань за Договором.

 

5. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

 

5.1. За користування Сервісом «JET.UA» Користувач сплачує Орендодавцю винагороду виходячи з розцінок, які вказані на Сайті і/або в Додатку «JET.UA» або Додатку Партнера.

 

5.2. Розрахунок вартості користування Сервісом «JET.UA», що відбувається в момент зміни Тарифів, проводиться на підставі Тарифів, що діють на момент початку надання послуг, передбаченої Сервісом «JET.UA». Орендодавець має право при розрахунку округлити підсумкову суму до цілих рублів в більшу сторону.

 

5.3. Платежі за Договором здійснюються за допомогою списання грошових коштів з банківської картки Користувача. Орендодавець має право залучати до здійснення процесу прийому платежів агентів (платіжні системи). У разі утворення заборгованості Користувача перед Орендодавцем, останній має право провести повне або часткове погашення зазначеної заборгованості за рахунок коштів, внесених Користувачем в якості застави та (або) депозиту.

 

5.4. У разі успішного проходження Користувачем процесу Реєстрації на Сайті і/або в Додатку «JET.UA» Користувач повинен прив'язати (ввести дані) до Сервісу «JET.UA» свої банківські картки (прив'язка чужої картки веде до блокування Користувача, Користувач має право прив'язувати тільки ті банківські картки, власником яких він є, при невиконанні цієї умови Користувач за свій рахунок відшкодовує всі списання фактичного власнику картки), які автоматично інтегруються з Сервісом «JET.UA» і з яких будуть списуватися кошти в рахунок платежів, передбачених Договором. Допускається використання банківських карт тільки тих платіжних систем, які вказані на Сайті і/або в Додатку «JET.UA», з наявністю можливості здійснення інтернет-платежів. Можливість здійснення інтернет-платежів забезпечується Користувачем самостійно через банк-емітент банківської картки. Грошові кошти в рахунок платежів, передбачених Договором, з будь-яких карт, прив'язаних Користувачем до Сервісу «JET.UA», можуть бути списані Орендодавцем при недостатності коштів або неможливості списання з основної банківської картки, зазначеної (обраної) і прив'язаною Користувачем до Сервісу «JET.UA».

 

5.5. У здійсненні платежів з використанням банківської картки Користувачеві може бути відмовлено у випадках, передбачених законодавством та цим Договором, зокрема, в разі відсутності опції банківської картки на вчинення інтернет-платежів; недостатності коштів на банківській картці; невірному введенні даних банківської картки; закінчення терміну дії банківської картки і т.д.

 

5.6. У разі невиконання Користувачем зобов'язань по оплаті, передбачених цим Договором (в тому числі, цим розділом Договору), Орендодавець має право направити відповідні відомості (включаючи персональні дані Користувача) до уповноважених органів для притягнення Користувача до адміністративної відповідальності, а також в організації, що здійснюють стягнення грошових коштів.

 

5.7. У разі помилкового списання грошових коштів з банківської картки Користувача Користувач має право звернутися до Орендодавця за адресою support@jetsharing.com.ua або по телефону в Службу підтримки Орендодавець має право вимагати від Користувача надати копію паспорта та документів, що підтверджують помилкове списання (виписки з рахунку та ін.). Орендодавець не пізніше 10 (десяти) робочих днів розглядає дане звернення і приймає по ньому заходи, за винятком випадків, коли кошти Користувача були списані відповідно до Договору. Повернення грошових коштів здійснюється на банківський рахунок Користувача, з якого було здійснено списання, протягом 30 (тридцяти) робочих днів, якщо триваліший строк не встановлений внутрішніми банківськими процедурами. Порядок повернення коштів регулюється правилами міжнародних платіжних систем. Повернення готівковими коштами не допускається.

 

5.8. Дані банківських карток Користувачів зберігаються безпосередньо агентом Орендодавця зі збору платежів (платіжних систем). Оплата здійснюється відповідно до Правил міжнародних платіжних систем, при цьому (якщо є) дотримання конфіденційності і безпеки здійснення платежу з використанням методів перевірки, шифрування і передачі даних по закритих каналах зв'язку є обов'язком безпосередньо агента Орендодавця (платіжної системи). Орендодавець не приймає і не розглядає претензії Користувача, що виникли в зв'язку з порушенням агентом Орендодавця (платіжною системою) вищевказаних зобов'язань.

 

5.9. Бонуси, нараховані на Бонусний рахунок Користувача, повинні бути використані Учасником протягом 12 (дванадцяти) місяців з дати проведення Процедури Нарахування Бонусів. Зазначений строк не переривається і не припиняється в разі Проведення Процедури Відновлення об'єму продажів. У разі якщо Бонуси не були використані Учасником протягом 12 (дванадцяти) місяців і більше з дати їх нарахування, Компанія проводить Процедуру Анулювання Бонусів. Процедура Анулювання Бонусів в рамках цього пункту Правил проводиться щомісяця після закінчення місяця, в якому закінчився термін використання бонусів.

 

5.10. У разі розірвання Користувачем, припинення з інших підстав цього Договору анулюється 100% (сто відсотків) Бонусів, накопичених на бонусний рахунок.

 

5.11. У разі виключення Користувача з числа Учасників Бонусної Програми анулюється 100% (сто відсотків) Бонусів, накопичених на бонусний рахунок.

 

6. ПОРЯДОК ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

 

6.1. Компанія зобов’язується дотримуватися таких вимог щодо обробки персональних даних користувачів:

 

6.1.1. здійснювати обробку персональних даних у законний, правомірний, прозорий спосіб і за наявністю належних підстав для обробки;

 

6.1.2. збирати персональні дані лише для визначеної, чіткої і законної мети і в подальшому не обробляти у спосіб, що є несумісними з такою метою;

 

6.1.3. обмежити обробку персональних даних мірою необхідності в них з огляду на мету обробки;

 

6.1.4. зберігати персональні дані в формі, що дозволяє ідентифікацію суб’єкта персональних даних не довше ніж це є необхідним для мети їхньої обробки;

 

6.1.5. здійснювати обробку в спосіб, що забезпечує належну безпеку персональних даних, у тому числі, захист проти несанкціонованої чи незаконної обробки та проти ненавмисної втрати, знищення чи завдання шкоди, із застосуванням технічних і організаційних інструментів;

 

6.1.6. дозволити доступ до персональних даних лише тим особам, які взяли на себе обов’язок збереження конфіденційності;

 

6.1.7. вжити інші організаційні та технічні заходи для забезпечення належного захисту персональних даних, серед іншого, проводити регулярні навчання для уповноважених Компанією на обробку персональних даних користувачів щодо захисту персональних даних, визначити порядок доступу до персональних даних та порядку ведення обліку операцій, пов’язаних з обробкою персональних даних та доступом до них, розробити план дій на випадок несанкціонованого доступу до персональних даних, пошкодження технічного обладнання, виникнення надзвичайних ситуацій.

 

6.1.8. затвердити відповідно до наказу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 08 січня 2014 року № 1/02-14 «Про затвердження документів у сфері захисту персональних даних» відповідні документи у сфері захисту персональних даних та використовувати їх в рамках електронної інформаційної взаємодії з Сервісом «JET.UA»;

 

6.1.9. призначити особу, відповідальну за забезпечення захисту персональних даних в рамках електронної інформаційної взаємодії з Сервісом «JET.UA», в порядку, визначеному законодавством України у сфері захисту персональних даних;

 

6.1.10. без необґрунтованої затримки, але не пізніше ніж протягом 2 (двох) годин повідомити Технічного адміністратора Сервісом «JET.UA» про будь-яку несанкціоновану або незаконну обробку, ненавмисну втрату, знищення або передачу персональних даних та надати повну інформацію про такий інцидент, а також заходи, що було вжито для реагування на інцидент.

 

6.2. Компанія разом з особою, відповідальною за забезпечення захисту персональних даних, зобов’язаний співпрацювати з адміністратором Сервісом «JET.UA» в питаннях захисту персональних даних і, без необґрунтованої затримки, надавати інформацію та документи, що необхідні для підтвердження дотримання зобов’язань Компанії, встановлених в розділі 6 Договору.

 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 

7.1. Приймаючи умови даного Договору Приєднання, Користувач підтверджує, що він повністю ознайомився з цими умовами і зрозумів їх зміст, що він згоден з Умовами.
Користувач несе самостійно повну відповідальність за шкоду, заподіяну третім особам, їх майну в результаті використання ТЗ.
У разі неможливості експлуатації ТЗ Користувач зобов'язаний негайно повідомити про це в Центр підтримки користувачів і слідувати інструкціям оператора. Користувач несе самостійно відповідальність за шкоду, заподіяну ТЗ, як в Дозволений Період Користування, так і поза його межами, у разі, якщо ТЗ не був своєчасно повернуто.

 

7.2. Неповернення ТЗ відповідно до правил цього Договору після закінчення терміну оренди, буде вважатися втратою ТЗ до моменту його виявлення. У разі втрати ТЗ, Користувач зобов'язується відшкодувати збиток в розмірі відновної вартості ТЗ згідно з прейскурантом. Прейскурант: https://jetsharing.com.ua. У разі виявлення ТЗ після закінчення терміну оренди, Користувач зобов'язується оплатити вартість користування ТЗ до моменту фактичного повернення ТЗ за передбаченими тарифами, але не більше відновної вартості ТЗ.

 

7.3. У разі розкрадання ТЗ до його повернення, Користувач негайно зобов'язується повідомити про це в Службу підтримки користувачів, не пізніше 3 (трьох) годин з моменту отримання ТЗ. При цьому Користувач повинен звернутися в поліцію із заявою про розкрадання майна і отримати відповідну довідку з поліції про порушення кримінальної справи або про відмову в порушенні кримінальної справи. Копію довідки користувач зобов'язаний надати Компанії (Служба підтримки користувачів) або Дилерові.

 

7.4. У разі виявлення ТЗ, Компанія повертає Користувачеві списані при втраті ТЗ з рахунку банківської картки Користувача грошові кошти за вирахуванням вартості пошкоджень виявленого ТЗ, а також вартості користування ТЗ. Орендодавець повертає Користувачеві списані при втраті ТЗ з рахунку банківської картки Користувача грошові кошти також у разі надання Компанії (Служба підтримки користувачів) або Дилерові довідки з поліції.

 

7.5. У разі дорожньо-транспортної чи іншої пригоди за участю Користувача на ТЗ, Користувач зобов'язаний звернутися негайно до Служби підтримки користувачів або до Дилерові. У будь-якому випадку Користувач залишається відповідальним за ТЗ до моменту повернення, або передачі його представнику Орендодавця.

 

7.6. У разі заподіяння шкоди (пошкодження) ТЗ, Користувач зобов'язаний відшкодувати Орендодавцю завдані збитки в розмірі, що визначається Орендодавцем. У разі незгоди Користувача із здійсненим розрахунком, він має право звернутися до Орендодавця для вирішення спорів в порядку, передбаченому цим Договором.

 

7.7. Користувач гарантує, що він фізично здатний і вміє користуватися ТЗ і має достатній досвід для їзди в міських умовах по проїжджій частині, по тротуарах і вело-доріжках. Користувач підтверджує, що запроваджені ним при реєстрації Користувача дані відповідають дійсності, а також що Користувачеві належить банківська картка, зазначена при реєстрації Користувача і грошових коштів, що знаходяться на рахунку зазначеної банківської картки досить для оплати послуг користування ТЗ і користувач зобов'язується поповнювати рахунок зазначеної картки в розмірі, достатньому для оплати послуг користування ТЗ. Користувача цим уповноважує банк-емітент, що випустив банківську картку, зазначену при реєстрації Користувача, а також процесинговий центр банку, з яким Орендодавцем укладено договір еквайрингу і/або платіжного агента Орендодавця на списання грошових коштів в розмірі заподіяної шкоди.

 

8. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 

8.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей, Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

 

8.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку згідно законодавства України.

 

9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА УМОВИ ЙОГО ПРИПИНЕННЯ

 

9.1. Даний Договір діє з моменту приєднання Користувача до умов Договору і до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.

 

9.2. Дія цього Договору достроково припиняється:

 

9.2.1. за взаємною згодою Сторін;

 

9.2.2. за рішенням суду, що набрало чинності;

 

9.2.3. з інших підстав, передбачених чинним законодавством України та цим Договором.

 

10. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ

 

10.1. Компанія вправі в односторонньому порядку вносить зміни в даний Договір, у тому числі шляхом затвердження нової редакції Договору, за умови оприлюднення інформації про зміни.

 

10.2. Зміни до Договору набувають чинності з наступного дня після спливу 10 (десяти) робочих днів з дати оприлюднення.

 

10.3. Компанія не несе будь-якої відповідальності у випадку, коли інформація про зміну Договору, що оприлюднена в порядку та у строки, встановлені цим Договором, не була отримана та/або вивчена та/або правильно зрозуміла Користувачу.

 

10.4. Будь-які зміни Договору з моменту набрання ним чинності поширюються на всіх осіб, що приєдналися до Договору, у тому числі, на тих, що приєдналися до Договору раніше дати набрання чинності змін до Договору.

 

11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

11.1. Будь-яке листування, телефонні й інші переговори, що мали місце до укладення Договору, втрачають юридичну силу з моменту укладення Договору.

 

11.2. Якщо інше прямо не передбачено в Договорі, з моменту укладення Договору Сторони визнають юридичну силу за електронними листами, включаючи прикріплені до них документи, спрямованими по електронній пошті (адреси електронної пошти, зазначені в Договорі, і адреси електронної пошти Користувача, зазначені в процесі реєстрації), погоджуються з тим, що зазначені документи є рівнозначними документами, які складаються на паперових носіях та підписаних власноручним підписом відповідної особи.

 

11.3. З моменту укладення Договору Сторони визнають юридичну силу за документами, повідомленнями і діями, спрямованими і здійсненими відповідно за допомогою використання Додатка «JET.UA» або Сайту та/або Додатку Партнера від імені Користувача, а також з використанням телефонного номера, вказаного Користувачем при реєстрації.

 

11.4. При знаходженні Користувача за межами території України або при вказівці Користувачем номера мобільного телефону закордонного оператора мобільного зв'язку при Реєстрації, а також для цілей отримання повідомлень/ сповіщень, передбачених цим Договором, Користувач приймає на себе всі ризики несвоєчасного отримання або неотримання Користувачем повідомлень від Орендодавця.

 

11.5. Повідомлення, спрямовані на електронну пошту, вважаються отриманими адресатом в момент їх відправки.

 

11.6. Користувач зобов'язується повідомляти Орендодавця про зміну місця проживання (реєстрації), місця перебування, номери мобільного телефону, адреси електронної пошти, інших даних, наданих Користувачем Орендодавцю, про зміну імені, прізвища, зміну реквізитів документа, що посвідчує особу, зміну реквізитів або позбавлення водійського посвідчення, зміни даних документа, що підтверджує право іноземного громадянина/особи без громадянства на перебування (проживання) на території України, зміни громадянства, інших персональних даних, а також про втрату вищевказаних даних, звернувшись до Служби підтримки. Орендодавець не несе відповідальність за будь-які наслідки, пов'язані зі зміною зазначених у цьому пункті Договору даних Користувача, якщо Користувач не сповістив про зазначені в цьому пункті Договору обставин Орендодавця, і/або надав Орендодавцеві невірні дані.

 

11.7. До прав і обов'язків сторін за цим договором застосовується законодавство України.

 

11.8. Орендодавець має право використовувати факсимільне відтворення підпису уповноваженої особи Орендодавця (за допомогою засобів механічного або іншого копіювання) в будь-яких документах, в тому числі в цьому Договорі. Сторони визнають юридичну силу за такими документами.

 

11.9. Оскільки цей Договір є змішаним і містить елементи договорів різних видів, передбачених чинним цивільним законодавством України, до нього у відповідних частинах застосовуються норми про відповідні види договорів.

 

11.10. Цей Договір є публічною офертою.

 

11.11. Орендодавець не несе відповідальність за використання Додатку «JET.UA» з Пристрою Користувача третіми особами, в зв'язку з чим всі дії, вчинені з Пристрою Користувача, вважаються діями Користувача. У разі, якщо будь-яка особа отримує доступ до функціональних можливостей Сайту або Додатку «JET.UA» і можливість їх використання від імені Користувача, Користувач зобов'язаний негайно повідомити про це Орендодавця в письмовому вигляді (по електронній пошті), або звернувшись до Служби підтримки. В іншому випадку всі дії, вчинені від імені Користувача з використанням Сайту або Додатку «JET.UA», будуть розцінюватися як дії, вчинені безпосередньо Користувачем.

 

11.12. Орендодавець не несе відповідальність за:
- безперервну роботу Сайту і Додатку «JET.UA», або сайту і стороннього Додатку Партнера;
- відсутність помилок і/або вірусів при роботі Сайту і Додатку «JET.UA», або сайту і стороннього Додатку Партнера;
- переривання каналів зв'язку і вихід з ладу серверної інфраструктури на рівні магістральних каналів зв'язку, центрів обміну даними, обчислювальних центрів, а також ліній зв'язку регіонального та місцевого значення;
- збої і труднощі в роботі глобальної мережі Інтернет або окремих її сегментів, порушення роботи систем адресації (DNS) і т.д.;
- несанкціоновані дії третіх осіб, що мають за мету нанесення будь-якого виду шкоди однієї зі Сторін, здійснені за допомогою електронних програмних і/або апаратних засобів або їх комбінацій, в тому числі, навмисні дії щодо порушення або перевантаження каналів зв'язку, працездатності серверної інфраструктури, несанкціонованому доступу до управління програмними комплексами і доступу до конфіденційної інформації (зломи, DDOS атаки, поширення шкідливого програмного коду, виведення з ладу програмно-апаратних засобів і т.д.) Користувач погоджується і підтверджує, що використовує Сайт та/або Додаток «JET.UA» виключно на свій власний ризик.

 

11.13. Цей Договір складений українською мовою.

 

РЕКВІЗИТИ КОМПАНІЇ (ОРЕНДОДАВЦЯ)

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЖЕТ ФРАНЧАЙЗИНГ" (ТОВ "ДЖЕТ ФРАНЧАЙЗИНГ")
Код ЄДРПОУ: 44232119,
Адреса: Україна, 03193, місто Київ, вул. Луценка Дмитра, будинок 10
IBAN UA713005280000026001000011614UAH у АТ «ОТП БАНК», МФО 300528

Директор: Попов Дмитро Володимирович