Privacy policy

1. Загальні положення

 

1.1. Управління цим сайтом https://jetsharing.com.ua (далі – «Сайт») здійснюється ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЖЕТ ФРАНЧАЙЗИНГ" (ТОВ "ДЖЕТ ФРАНЧАЙЗИНГ") Код ЄДРПОУ: 44232119, адреса: Україна, 03193, місто Київ, вул. Луценка Дмитра, будинок 10, (далі - «Компанія»).

 

1.2. Дана Політика конфіденційності (далі - Політика) діє відносно всієї інформації, яку Компанія отримує про Користувача в процесі реєстрації, авторизації та іншого використання Сайту, Додатку чи Сервісу «JET.UA» (далі по тексту – Сервіс «JET.UA») відповідно до розміщених на Сайті і в Додатку «JET.UA» угодою та Договором приєднання. Виражена у відповідності із розділом згода Користувача на обробку наданих ним Компанії персональних даних та іншої інформації, вважається, одночасно, наданим Користувачем зазначеним в Політиці третім особам, які залучаються Компанією для сприяння у виконанні Угоди і Договору приєднання. Використання Сервіс «JET.UA» (в тому числі, здійснення Користувачем реєстрації, авторизації), що означає беззастережну згоду Користувача з Політикою і всіма зазначеними в ній умовами обробки його персональних даних та іншої інформації; в разі незгоди з Політикою і всіма її умовами Користувач повинен утриматися від використання Сайту, Додатку, Сервісу «JET.UA».

 

1.3. Компанія з великою повагою ставиться до конфіденційної (персональної) інформації всіх без винятку осіб, які скористались Сервісом «JET.UA», а також тих, хто користується наданими Сервісом «JET.UA»; в зв'язку з чим, Компанія прагне захищати конфіденційність персональних даних (відомостей чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована), тим самим створивши і забезпечивши максимально комфортні умови використання сервісів Сервісу «JET.UA» кожному користувачеві.

 

1.4. У цій Політиці конфіденційності встановлено порядок здійснення Компанією обробки персональних даних, види персональних даних, які збираються, цілі використання таких персональних даних, взаємодія Компанії з третіми особами, заходи безпеки для захисту персональних даних, умови доступу до персональних даних, а також, контактна інформація для користувача щодо отримання доступу, внесення змін, блокування або видалення своїх персональних даних та звернення з будь-якими питаннями, які можуть виникнути у Вас щодо практики захисту персональних даних.

 

2. Порядок збір та використання персональних даних

 

2.1. Володільцем та розпорядником персональних даних користувачів Сайту є Компанія, визначена пунктом 1.1 даної Політики.

 

2.2. При реєстрації, авторизації Користувача, а також при використанні Сервісу «JET.UA» здійсненні оплат, проведенні опитувань, розсилці інформаційних і рекламних повідомлень і у всіх інших випадках, передбачених Угодою та Договором приєднання, Компанія може запросити у Користувача (п. 2.2.1. Політики) і/або отримати автоматично (п.2.2.2. Політики) наступну інформацію про Користувача:

 

2.2.1.прізвище, ім'я, по батькові, рік, місяць, дату і місце народження, стать, паспортні дані, номер мобільного телефону, адресу електронної пошти, адресу реєстрації/фактичний (поштовий) адрес, інформацію про логін та пароль для доступу до окремих функцій Сервісу «JET.UA», дані водійського посвідчення, дані про наявність (відсутність) медичних протипоказань до використання транспортного засобу, біометричні дані (фотографії), дані про місце роботи, посади, контрольну інформацію, історію користування Сервісом «JET.UA» (інформацію про кількість, вартість, часу і порядку здійснених Користувачами замовлень на послуги Сервісу «JET.UA» і їх оплаті, в тому числі дані про банківський рахунок і/або рахунку банківської карти), інформацію про участь в рекламних акціях, інформацію про підписку на інформаційну розсилку або матеріали служби підтримки), реквізити банку для повернення грошових коштів, а також інші персональні дані та інформація;

 

2.2.2. інформація, яка автоматично передається Компанії в процесі використання Сервісу «JET.UA», за допомогою встановленого на пристрої Користувача програмного забезпечення, в тому числі IP-адреса, інформація з cookie і tracking bugs, інформація про країну та (або) місто знаходження Користувача, інформація про Інтернет-браузер Користувача (або іншої програми, за допомогою якої здійснюється доступ до Сервісу «JET.UA»), час доступу, адреса запитуваної сторінки про пристрої Користувача, за допомогою яких здійснюється доступ до Сервісу «JET.UA».

 

2.3. Компанія збирає тільки ті персональні дані, які свідомо і добровільно надані суб'єктом персональних даних в цілях використання Сервісу «JET.UA», що відповідно до вимог законодавства є згодою суб'єкта персональних даних на обробку своїх персональних даних відповідно до сформульованої в цій Політиці мети їх обробки.

 

2.4. Компанія виходить з того, що Користувач є повнолітньою дієздатною особою, яка відповідає вимогам Угодою користування та Договору приєднання, надає достовірну та достатню інформацію і підтримує цю інформацію в актуальному стані. Компанія має право здійснити перевірку наданої Користувачем інформації відповідно до положень Угоди і Договору приєднання. У разі надання Користувачем недостовірної інформації, Компанія має право призупинити або скасувати реєстрацію та/або відмовити Користувачеві в наданні доступу до Сервісу «JET.UA». За надання недостовірної інформації та з’явившись внаслідок цього негативні наслідки Компанія та/або інші треті особи відповідальності не несуть. Якщо використання Сервісу «JET.UA» здійснила неповнолітня і/або недієздатна особа, то відповідальність за таке не санкціоноване Компанією використання несуть батьки, усиновителі та інші законні представники неповнолітньої та/або недієздатної особи.

 

2.5. Компанія обмежується збором мінімального обсягу інформації, необхідного виключно для виконання запиту суб'єкта персональних даних. У будь-якому випадку, коли запитується необов'язкова до надання інформація, користувача буде повідомлено в момент збору такої інформації.

 

2.6. Компанія не збирає будь-яку інформацію, до обробки якої, законодавством встановлені певні вимоги, як-то інформацію про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, засудження до кримінального покарання в скоєнні злочину або засудження до кримінального покарання, а також даних, що стосуються здоров'я, статевого життя, біометричних або генетичних даних (відповідно до статті 7 Закону України «Про захист персональних даних»).

 

2.7. Компанія збирає дані про статистику відвідування Сервісу «JET.UA». Відомості можуть містити інформацію про з'єднання, трафік, браузер користувача, а також про дату, час, тривалість роботи в мережі Інтернет та знаходження на ресурсах Сервісу «JET.UA».

 

3. Обробка персональних даних

 

3.1. Обробка і зберігання наданих персональних даних здійснюється в дата-центрах, де розміщується обладнання, що забезпечує функціонування Сервісу «JET.UA». Надані персональні дані обробляються і можуть зберігатись в Базі персональних даних чи окремій таблиці Бази даних Сервісу «JET.UA».

 

3.2. Персональні дані зберігаються на термін не більше, ніж це необхідно відповідно до мети їх обробки.

 

3.3. Після того, як суб'єкт персональних даних перестав бути користувачем Сайту шляхом видалення свого облікового запису на Сайті протягом 5 років, його персональні дані також видаляються.

 

4. Цілі та порядок використання персональних даних

 

4.1. Компанія використовує персональні дані і іншу інформацію Користувача для цілей укладення та виконання Угоди, укладення та виконання Договору приєднання, надання додаткових послуг, підвищення якості сервісу, участі Користувача у проведених Компанією акціях, опитуваннях, дослідженнях (включаючи, але не обмежуючись проведенням опитувань, досліджень за допомогою електронного, телефонного та стільникового зв'язку), прийняття рішень чи вчинення інших дій, що породжують юридичні наслідки щодо Користувача або інших осіб, надання Користувачеві інформації про надавані Компанією послуги, надання Компанією консультаційних послуг. Зазначені цілі використання персональних даних поширюються на всю інформацію, зазначену в пункті 2.2 Політики.

 

4.2. Цілі збору і обробки персональних даних включають, без обмежень, такі:
- реєстрацію, ідентифікацію та авторизацію Користувача в рамках Сервісу «JET.UA»;
- укладання та виконання Угоди і Договору приєднання;
- надання Користувачеві Сервісу «JET.UA», а також будь-якого додаткового функціоналу в рамках Сервісу «JET.UA»;
- обробка запитів користувачів Компанією в рамках Сервісу «JET.UA»;
- аналіз і дослідження можливостей поліпшення Сервісу «JET.UA»;
- розсилка новин та інформації про продукти, послуги, спеціальні пропозиції, пов'язані з Сервісу «JET.UA»;
- розсилка службових повідомлень (наприклад, для інформування про статус оренди автомобіля, відновлення/зміни логіна і пароля Користувача та ін.);
- запобігання та виявлення шахрайства та незаконного використання Сервісу «JET.UA»;
- проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних.

 

4.3. Компанія використовує персональні дані і іншу інформацію Користувача тільки для цілей, зазначених у Політиці і відповідно до Політики.

 

4.4. Відносно персональних даних та іншої інформації Користувача Компанією дотримується конфіденційність.

 

4.5. Компанія не буде розкривати третім особам, поширювати, продавати або іншим чином розпоряджатися отриманими персональними даними та іншою інформацією, крім як для цілей, способами і в межах, передбачених цією Політикою.

 

4.6. Обробка персональних та інших даних Користувача здійснюється Компанією в обсязі, який необхідний для досягнення кожної з цілей, зазначених в розділі 2 Політики, наступними можливими способами: збір, запис (в тому числі на електронні носії), систематизація, накопичення, зберігання, складання переліків, маркування, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передача (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення, транскордонна передача персональних даних, отримання зображення шляхом фотографування, а також здійснення будь-яких інших дій з персональними даними користувача з урахуванням застосовного права. Компанія має право здійснювати обробку персональних та інших даних Користувача як з використанням автоматизованих засобів обробки персональних даних Користувача, так і без використання засобів автоматизації.

 

4.7. Компанія має право передавати надані їй Користувачем персональні дані для їх обробки (давати доручення на обробку) (в обсязі, необхідному для виконання Компанією своїх зобов'язань) третім особам, в тому числі, організаціям, які залучаються Компанією для здійснення інформаційної відправки повідомлень за допомогою електронної пошти/операторів мобільного зв'язку, здійснюють списання/зарахування коштів з/на банківській(-у) карти(-у)/розрахунковий рахунок -кредитним організаціям (банкам), платіжним системам, операторам мобільного зв'язку, кур'єрським службам, організаціями поштового зв'язку, включаючи транскордонну передачу персональних даних Користувача в письмовій або електронній формі, у випадках і в порядку, передбаченому відповідними договорами з зазначеними третіми особами, правилами Компанії, застосовним правом.

 

4.8. Компанія також має право передавати надані їй Користувачем персональні дані державним органам, суду, іншим уповноваженим органам і організаціям, у випадках і в порядку, коли це потрібно відповідно до застосовуваного до Політиці правом.

 

4.9. Компанія гарантує сумлінну і законну обробку персональних та інших даних Користувача відповідно до передбачених даною Політикою цілей.

 

4.10. Компанія гарантує негайне оновлення даних Користувача в разі надання ним оновлених даних.

 

4.11. Користувач може в будь-який момент змінити (оновити, доповнити) надані ним персональні дані і іншу інформацію звернувшись до Компанії, наприклад, через службу підтримки або з використанням контактів, вказаних на Сайті, в Додатку Urent із запитом про зміну (оновленні, доповнення) наданої ним раніше інформації (Компанія змінює (оновлює, доповнює) надану Користувачем інформацію тільки після проведення застосовуваної в Компанії на момент відповідного звернення процедури ідентифікації Користувача).

 

4.12. Користувач має право відкликати свою згоду на обробку персональних даних шляхом направлення відповідного письмового повідомлення Компанії не менш ніж за 60 (шістдесят календарних) днів до моменту відкликання згоди, при цьому користувач визнає і розуміє, що доступ до користування Сервісами Сайту і Додатку Urent, Сервісу Urent не надаватиметься Компанією з того моменту, коли Компанія втратила можливість обробляти персональні дані Користувача.

 

5. Використання файлів cookie

 

5.1. Cookie - це текстовий файл або файли, що містять невеликий обсяг інформації, які надсилаються веб-браузеру і зберігаються на пристрої користувача. До таких пристроїв можна віднести комп'ютер, мобільний телефон або інший пристрій, за допомогою якого користувач відвідує Сайт.

 

5.2. Файли cookie можуть бути вічними (вони називаються постійними файлами cookie) і зберігатися в комп'ютері, поки користувач їх не видалить або тимчасовими (такі файли cookie називаються сесійними), тобто зберігаються тільки до закриття браузера. Крім того, файли cookie поділяються на основні (вони встановлюються безпосередньо відвідуваним Сайтом) і сторонні (встановлюються іншими веб-сайтами).

 

5.3. Необхідно звернути увагу:
- при повторному відвідуванні користувачем Сайту, дані файлів cookie оновлюються;
- у більшості випадків, веб-браузер за замовчуванням допускає автоматичне зберігання файлів cookie на пристрої користувача;
- відключення файлів cookie може призвести до обмеження доступу до опублікованих матеріалів та/або неповноцінного функціонування сервісів Сайту.

 

5.4. Керуючись класифікацією Міжнародної торгової палати (International Chamber of Commerce), Особа використовуємо такі категорії файлів cookie:
- Строго необхідні файли cookie - потрібні для пересування користувачем по веб-сторінці і при використанні певних сервісів, наприклад, для доступу до захищених сторінок, реєстрації та авторизації, здійснення пошуку по Сайту. Також, здійснюють запам'ятовування попередніх дій користувача при переході на попередню сторінку в тій же сесії.
- Експлуатаційні файли cookie - агрегують інформацію про те, як використовується Сайт. Ці дані зберігаються на пристрої користувача між сеансами веб-браузера. Прикладами таких даних можуть бути наступні метрики: час перебування на Сайті, найбільш часто відвідувані сторінки, розуміння які саме розділи і сервіси Сайту були найбільш цікаві для користувача, наскільки ефективна та чи інша рекламна та/або маркетингова кампанія і т.д. Вся інформація, зібрана за допомогою експлуатаційних файлів cookie, призначена для статистичних та аналітичних задач. Деякі дані файлів cookie можуть надаватися третім сторонам, які мають дозвіл з боку веб-ресурсу і виключно для зазначених вище цілей.
- Функціональні файли cookie - використовуються для збереження параметрів або конфігурацій, які зберігаються на пристрої користувача між сеансами веб-браузера. Прикладами таких даних можуть бути наступні метрики: ім'я користувача, фото в профілі, інформація по залишених коментарях, мовна версія Сайту, місцезнаходження, відомості про те, чи надавалася користувачеві будь-яка інформація або обрані переваги раніше, а також інші параметри налаштування Сайту. Дані файли cookie також дозволяють користувачам дивитися відео, брати участь в інтерактивах (опитування, голосування) та взаємодіяти з соціальними мережами.Щоб зробити більш приємними враження після відвідування ресурсу, зазначені файли cookie запам'ятовують надану користувачем інформацію, підвищуючи ефективність взаємодії з Сайтом.Деякі дані файлів cookie можуть надаватися третім сторонам, які мають дозвіл з боку веб-ресурсу і виключно для зазначених вище цілей.
- Цільові файли cookie - використовуються для надання контенту, який може зацікавити користувача. Ці дані зберігаються на пристрої користувача між сеансами веб-браузера. Прикладами таких даних можуть бути наступні метрики: відстеження рекомендованого текстового, графічного, аудіо та відеоматеріалу, щоб уникнути повторного показу, управління цільовою рекламою, оцінка ефективності рекламних кампаній, інформація про відвідування користувачем інших ресурсів при переходах, а також інші параметри налаштування Сайту.

 

5.5. Сайт може ділитися цією інформацією з іншими сторонами, включаючи медіа-клієнтів, рекламодавців, агентств і партнерів по суміжних бізнесах для того, щоб вони надавали якісну таргетовану рекламу.

 

6. Cookie-файли сторонніх сервісів і сервісів аналітики

 

6.1. Для оперативної доставки, більш якісного відображення і детального аналізу контенту на Сайті, Компанія має право користуватись послугами, які є власністю інших сторонніх компаній, таких як Facebook, Twitter, Instagram, Alphabet Inc., Gemius та інші.

 

6.2. Дані компанії можуть використовувати файли cookie на пристрої користувача, під час роботи на Сервісі «JET.UA».

 

6.3. При використанні користувачем на Сервісі «JET.UA» можуть бути присутніми коди інших інтернет ресурсів і третіх осіб, в результаті чого такі інтернет ресурси і треті особи отримують дані. Ці інтернет-ресурси можуть отримувати і обробляти інформацію про відвідані сторінки, а також іншу інформацію, яку передає браузер користувача.

 

6.2.2. Файл tracking bugs – это графические объекты, встроенные в веб-страницы или в сообщения e-mail. Tracking bugs используются с различными целями, включая отчёты о количестве Пользователей. Используемые Компанией tracking bugs собирают только анонимные данные.

 

6.3. Компания может использовать cookies и tracking bugs в целях контроля использования Сервиса «JET.UA», сбора информации неличного характера о Пользователе, сохранения предпочтений и другой информации на устройстве Пользователя для того, чтобы сэкономить время Пользователя, необходимое для многократного введения в формах Сайта, Приложения «JET.UA» одной и той же информации, а также в целях отображения содержания в ходе последующих посещений Пользователем Сайта, Приложения «JET.UA». Информация, полученная посредством cookies и tracking bugs, также может использоваться Компанией для статистических исследований, направленных на корректировку содержания Сайта, Приложения «JET.UA» в соответствии с предпочтениями Пользователя.

 

7. Взаємодія з третіми особами стосовно персональних даних

 

7.1. Компанія не здійснює передачу персональних даних третім особам, крім випадків, коли така передача є вимогою законодавства, на прохання суб'єкта персональних даних або в інших випадках, викладених в цій Політиці. Компанія розуміє, що особиста інформація є цінністю і невід'ємним змістом, в тому числі, особистих немайнових прав будь-якої фізичної особи, тому вживає всіх можливих заходів для захисту особистої інформації користувачів, добровільно і усвідомлено переданої останніми.

 

7.2. На Сервісі «JET.UA» можуть бути посилання на інші веб-сайти (виключно в інформаційних цілях). При переході по посиланню на інші веб-сайти дія цієї Політики не поширюється.

 

8. Захист персональних даних та умови доступу до персональних даних

 

8.1. Компанія використовує загальноприйняті стандарти технологічного та операційного захисту інформації та персональних даних від втрати, неправильного використання, зміни або знищення.

 

8.2. Компанія не може гарантувати абсолютну захищеність від будь-яких загроз, що виникають поза межами регулювання.

 

8.3. Компанія забезпечує застосування всіх відповідних зобов'язань щодо дотримання конфіденційності, а також технічних і організаційних заходів безпеки для запобігання несанкціонованого або незаконного розголошення або обробки такої інформації та даних, їх випадкової втрати, знищення або пошкодження.

 

8.4. Компанія надає доступ до інформації і персональних даних тільки уповноваженим працівникам, які дали згоду на забезпечення конфіденційності такої інформації та даних.

 

8.5. Поширення персональних даних без згоди суб'єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

 

8.6. Порядок доступу до персональних даних третіх осіб визначається умовами згоди користувача, наданої володільцю персональних даних на обробку цих даних, або відповідно до вимог закону.

 

8.7. Користувач має право на одержання будь-яких відомостей про себе у будь-якого суб'єкта відносин, пов'язаних з персональними даними, за умови зазначення прізвища, ім'я та по батькові, місця проживання (місця перебування) і реквізитів документа, що посвідчує фізичну особу, яка подає запит, крім випадків, установлених законом.

 

8.8. Доступ користувача до даних про себе здійснюється безоплатно.

 

9. Права суб'єкта персональних даних

 

9.1. Права суб'єкта персональних даних врегульовані Законом України «Про захист персональних даних», до них належать:
- знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
- отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
- на доступ до своїх персональних даних;
- отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
- пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
- пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
- на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
- звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;
- застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
- вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
- відкликати згоду на обробку персональних даних;
- знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
- на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

 

10. Внесення змін до Політики. Згода Користувача з Політикою

 

10.1. Користувач визнає і погоджується, що реєстрація Користувача S подальше використання Сервісу «JET.UA», будь-яких його служб, функціоналу означає беззастережну згоду Користувача з усіма пунктами цієї Політики і беззастережне прийняття її умов.

 

10.2. Продовження Користувачем використання Сервісу «JET.UA» після будь-яких змін і/або доповнень Політики означає його згоду з такими змінами та/або доповненнями.

 

10.3. Користувач зобов'язується регулярно знайомитися зі змістом Політики з метою своєчасного ознайомлення з її змінами/доповненнями.

 

10.4. Компанія залишає за собою право на свій розсуд змінювати і (або) доповнювати Політику в будь-який час без попереднього і (або) подальшого повідомлення Користувача. Нова редакція Політики вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті і/або в Додатку «JET.UA», якщо інше не передбачено новою редакцією Політики. Чинна редакція Політики завжди доступна на Сайті і/або в Додатку «JET.UA».

 

10.5. До Політики і виникаючі у зв'язку із застосуванням Політики відносин між Користувачами і Компанією застосовується законодавство України.

 

10.6. Погоджуючись з умовами Політики, Користувач дає згоду на обробку персональних та інших даних своєю волею і в своєму інтересі.

 

10.7. Відмова від надання персональних даних та іншої необхідної для використання Сайту, Додатку «JET.UA», Сервісу «JET.UA» інформації тягне неможливість для Компанії надавати Користувачу Сервісу «JET.UA». Ми приймаємо до оплати пластикові картки наступних міжнародних платіжних систем:
•VISA International
• MasterCard