terms and conditions

м. Київ

 

Дана Угода користувача є публічною офертою (далі - Угода) і адресована від Компанії будь-якій повністю правоздатній та дієздатній фізичній особі, яка відповідає вимогам цієї Угоди та Договору приєднання, яка мала намір стати (вже є) клієнтом Сервісу, (далі - Користувач). Угода регулює відносини щодо використання Сервісів Сайту і Додатку, а також, у відповідній частині - відносини з надання Компанією та використання Користувачем Сервісу, і є угодою Компанії та Користувача з моменту здійснення Користувачем Реєстрації. Перед використанням Сервісів Сайту і Додатку обов'язково уважне прочитання Користувачем цієї Угоди і беззастережне прийняття всіх його умов.

 

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

 

Для цілей цієї Угоди використовуються такі терміни, що мають певне нижче значення. У разі, якщо в Угоді використовуються терміни і поняття, які не визначені в цьому розділі, вони мають значення, які зазвичай надаються їм у відповідній галузі/сфері.

1.1. Компанія - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЖЕТ ФРАНЧАЙЗИНГ" (ТОВ "ДЖЕТ ФРАНЧАЙЗИНГ"), код ЄДРПОУ: 44232119, адреса: Україна, 03193, місто Київ, вул. Луценка Дмитра, будинок 10.

 

1.2. Користувач - фізична особа, що відповідає вимогам цієї Угоди, Договору приєднання, що минув процедури реєстрації/авторизації і беззастережно прийняла цю Угоду відповідно до його вимог. Для цілей цієї Угоди і в залежності від контексту, під Користувачем може розумітися фізична особа, що відповідає вимогам цієї Угоди, але ще не минула (не завершена) процедуру реєстрації і не прийняла цю Угоду (потенційний клієнт Компанії).

 

1.3. Сайт - https://jetsharing.com.ua Сайт надає Користувачеві можливість Реєстрації/ авторизації, а також (для зареєстрованого і авторизованого Користувача) можливість використання Сервісу в частині здійснення доступу до пошуку і бронювання Велосипеда/Електросамоката, і до використання іншого функціоналу сайту, доступного на момент звернення до нього.

 

1.4. Додаток - програмний додаток для пристроїв, що є інтелектуальною власністю відповідної Компанії, що надає Користувачеві можливість Реєстрації/ авторизації, а також (для зареєстрованого і авторизованого Користувача) можливість використання відповідного Сервісу.

 

1.5. Пристрій - електронний пристрій Користувача, підключений до мережі Інтернет, що працює на базі операційних систем iOS або Android, дає Користувачеві можливість Реєстрації/авторизації, а також (в залежності від функціональних можливостей Пристрою) можливість користування Сервісом за допомогою Додатку та/або Сайту. Пристрої включають, без обмежень, комп'ютери (в тому числі, ноутбук/лептоп, деск- топ, комп'ютери Macintosh), мобільні телефони (включаючи смартфони і комунікатори), КПК (включаючи пристрої типу «планшет»).

 

1.6. Сервіс - комплексна послуга Компанії, що надається зареєстрованим і авторизованим Користувачам за допомогою Додатку або Сайту в режимі двадцять чотири години, сім днів на тиждень, без вихідних і святкових днів, яка полягає в наданні Користувачам можливості пошуку (вибору) і бронювання доступних Велосипедів/Електросамокатів, оренди (тимчасового володіння і користування) Велосипедів/Електросамокатів на умовах особистого управління Користувачем, очікування, скасування оренди, доставки Велосипеда/Електросамоката до Користувача, пошуку Велосипеда/Електросамоката на парковці, і інших послуг, передбачених функціоналом Додатку та/або Сайту, або що надаються Компанією через службу підтримки.

 

1.7. Договір приєднання - договір Компанії та Користувача, включаючи всі додатки і доповнення до нього, текст якого розміщений на Сайті і в Додатку, який регулює відносини з надання Компанією та використання Користувачем Сервісу. Укладання Договору приєднання між Компанією та Користувачем здійснюється шляхом приєднання Користувача до певних Компанією і викладеним у Договорі приєднання умов відповідно до законодавства України. Договір приєднання вважається укладеним з дати завершення реєстрації Користувача на Сайті або в Додатку (з дати успішної реєстрації), в обов'язковому порядку супроводжується беззастережним прийняттям Користувачем умов цієї Угоди.

 

1.8. Велосипед або електросамокат - транспортний засіб, що надається Користувачу на умовах Договору приєднання.

 

1.9. Реєстрація Користувача - вчинення Користувачем, зацікавленим у використанні Сервісу, і Компанією певного набору дій, зафіксованого в цій Угоді, а також в Договорі приєднання, в Додатку і/або на Сайті.

 

1.10. Авторизація Користувача - здійснення певного набору дій, зафіксованих в цій Угоді, а також в Договорі приєднання, в Додатку або на Сайті, в цілях ідентифікації зареєстрованого Користувача для подальшого користування Сервісом за допомогою Додатку та/або Сайту.

 

1.11. Служба підтримки - структурний підрозділ Компанії, що здійснює в режимі двадцять чотири години, сім днів на тиждень, без вихідних і святкових днів, консультаційну підтримку користувачів, допомога Користувачам і їх інформування в процесі надання використання Сервісів Сайту і Додатку, а також в процесі надання Компанією Сервісу . Підтримка та інформування здійснюються при зверненні Користувача в Службу підтримки за телефоном, вказаним у відповідному Сайті і Додатку.

 

1.12. Сервіси Сайту і Додатку - всі доступні Користувачеві на момент звернення функціональні можливості і ресурси Сайту і Додатку, включаючи можливості Реєстрації та авторизації, а також можливості користування Сервісом, в залежності від рівня доступу Користувача на даний момент часу (до проходження реєстрації, після початку процедури реєстрації, після укладення договору приєднання).

 

1.13. Політика конфіденційності - документ, розміщений на Сайті і в Додатку, який регулює мету, способи і порядок отримання, обробки та зберігання інформації про Користувача для надання доступу до Сервісів Сайту і Додатку, а також для надання Сервісу.

 

1.14. Терміни, що вживаються по тексту цієї Угоди в однині, можуть мати на увазі множину, і навпаки.

 

2. ПРЕДМЕТ УГОДИ ТА ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

2.1. Відповідно до цієї Угоди Компанія надає Користувачеві відкликне невиключне право користування Сервісами Сайту і Додатку без справляння з Користувача додаткової оплати. Компанія надає Користувачеві право використовувати Сервіси Сайту і Додатку в обсязі, що відповідає рівню доступу Користувача на даний момент часу (до проходження реєстрації, після початку процедури реєстрації, після укладення Договору приєднання).

 

2.2. Використання Сервісів Сайту і Додатку допускається тільки способами, передбаченими цією Угодою та Договором приєднання (після його укладення).

 

2.3. Користувач гарантує, що не буде використовувати Сервіси Сайту і Додатку з порушенням вимог чинного законодавства, умов цієї Угоди, а в разі укладення Договору приєднання - також умов Договору приєднання; з метою заподіяння шкоди Компанії або третім особам.

 

2.4. Про наявність помилок або неполадок, що виникли в процесі використання Сервісів Сайту або Додатку Користувач повідомляє в Службу підтримки.

 

2.5. Сервіси Сайту і Додатку можуть бути використані Користувачем для:

 

2.5.1. отримання інформації про Компанію, її партнерах, ознайомлення з послугами, що надаються Компанією, її партнерами;

 

2.5.2. вчинення дій, спрямованих на укладення Договору приєднання (Реєстрація);

 

2.5.3. вчинення дій, спрямованих на виконання Договору приєднання (авторизація і користування Сервісом).

 

2.6. У разі укладення Договору приєднання до відносин з використанням Сайту і Додатку застосовуються також положення Договору приєднання (в тому числі в частині функціональних можливостей Сайту і Додатку з метою виконання Договору приєднання).

 

3. РЕЄСТРАЦІЯ І АВТОРИЗАЦІЯ КОРИСТУВАЧА

 

3.1. Використання Сервісів Сайту і Додатку можливо тільки за умови реєстрації Користувача на Сайті або в Додатку і авторизації відповідно на Сайті або в Додатку відповідно до встановленої цією Угодою, а також Сайтом або Додатком послідовністю дій.

 

3.2. Для реєстрації Користувача в Додатку, Користувач самостійно здійснює завантаження (скачування) на Пристрій Додаток з використанням магазинів додатків AppStore (itunes.apple.com) і/або Google Play (play.google.com) в мережі Інтернет. Для реєстрації Користувача на Сайті, Користувач здійснює вхід на Сайт.

 

3.3. Для реєстрації Користувача на Сайті або в Додатку Користувач заповнює анкету, надаючи необхідну в цій анкеті інформацію, в тому числі, інформацію, зазначену в п. 5.1 цієї Угоди, а також Користувач при реєстрації за допомогою технічних можливостей Сайту або Додатку направляє Компанії фотографії паспорта (сторінки з фотографією і даними про реєстрацію за місцем проживання/перебування). Всі фотозображення повинні бути чіткими. Нечіткість фотографій є підставою для відмови в реєстрації.

 

3.4. Користувач не може завершити Реєстрацію, не прийнявши умови цієї Угоди шляхом проставлення галочки в чек-боксі «Я згоден з умовами і погоджуюсь з Угодою» (на Сайті) або натискання кнопки «Прийняти» в Додатку.

 

3.5. Перед виконанням дій, зазначених у п. 3.3, 3.4 цієї Угоди Користувач вводить номер свого мобільного телефону, адресу електронної пошти та пароль для входу в особистий кабінет. В подальшому, при авторизації на Сайті і/або в Додатку логіном для доступу до особистого кабінету Користувача є номер мобільного телефону або адреса електронної пошти, вказана Користувачем при реєстрації. На етапі надання даних і до закінчення процедури реєстрації Користувач має право в обмеженому обсязі користуватися Сайтом і Додатком: доступ до особистого кабінету, прив'язка банківських карток і інші функції, доступні на даному етапі Реєстрації.

 

3.6. Після надання Користувачем даних відповідно до п. 3.3 цієї Угоди, Компанія (відповідно до Договору приєднання) протягом 5 (п'яти) робочих днів проводить перевірку Користувача і наданих ним даних, і в цей же термін на основі наданої Користувачем і/або отриманої компанією від третіх осіб інформації приймає рішення про можливість реєстрації Користувача та укладення з Користувачем Договору приєднання. Про прийняте рішення Компанія інформує Користувача будь-яким зручним Компанії способом.

 

3.7. У разі якщо Користувач при реєстрації надає недостовірну інформацію або інформацію, яку важко прочитати, або якщо у Компанії є підстави вважати, що представлена Користувачем інформація є недостовірною, Компанія має право на свій розсуд заблокувати доступ Користувача до використання Сервісів Сайту та/або Додатку. Крім того, Компанія має право відмовити Користувачеві в Реєстрації без пояснення причин на будь-якому етапі.

 

3.8. З моменту закінчення перевірки та направлення Користувачеві інформації про прийняття рішення про укладення Договору приєднання з Користувачем згідно п. 3.6 цієї Угоди, Реєстрація вважається завершеною (успішною), а Договір приєднання - укладеним Сторонами.

 

3.9. Після закінчення реєстрації Користувача, авторизація Користувача, що має на увазі можливість використання Сайту і/або Додатку та користування Сервісом в повному обсязі, здійснюється шляхом введення логіна і пароля в особистому кабінеті на Сайті і/або в Додатку.

 

3.10. Користувач зобов'язується зберігати в таємниці логін і пароль, а також інші дані, за допомогою яких можна отримати доступ до Сервісів Сайту та/або Додатку від імені Користувача. У разі втрати логіна, пароля, або за наявності підстав вважати, що цими даними (а також іншими даними) заволоділа третя особа, Користувач зобов'язаний, використовуючи дані контакту, зазначених ним при реєстрації, подати Компанії запит (шляхом відправки на електронну адресу Компанії support@jetsharing.com.ua, або звернувшись до Служби підтримки) про блокування доступу в особистий кабінет, після чого згенерувати інший пароль, а за погодженням з Компанією, також логін. Запит про блокування доступу в особистий кабінет розглядається Компанією протягом 1 (одного) робочого дня з дня направлення запиту. Всі ризики, що випливають з невиконання даного зобов'язання Користувачем, лежать на Користувачеві.

 

3.11. Після закінчення реєстрації всі виклики в Службу підтримки здійснюються Користувачем з номера мобільного телефону, зазначеного при заповненні анкети, або іншого номера телефону за умови надання Користувачем додаткових даних за запитом співробітника Служби підтримки.

 

3.12. Користувач може змінити номер мобільного телефону, вказаний ним при реєстрації, звернувшись до Служби підтримки або по електронній пошті на адресу support@jetsharing.com.ua (при цьому оператору Служби підтримки Користувачем повідомляється контрольна інформація, передбачена Договором приєднання). Компанія інформує Користувача про зміну номера мобільного телефону, зазначеного при реєстрації, на новий номер, шляхом подання відповідного sms-повідомлення на новий номер мобільного телефону.

 

3.13. У разі успішного проходження Користувачем процесу Реєстрації на Сайті і/або в Додатку Користувач повинен прив'язати (ввести дані) до Сервісу свої банківські картки, які автоматично інтегруються з Сервісом і з яких будуть списуватися кошти в рахунок плати їй, передбачених Договором приєднання. Допускається використання банківських карток тільки тих платіжних систем, які вказані на Сайті і/або в Додатку, з наявністю можливості здійснення інтернет-плати їй. Можливість здійснення інтернет-плати їй забезпечується Користувачем самостійно через банк-емітент банківської картки. Грошові кошти в рахунок платежів, передбачених Договором, з будь-яких карток, прив'язаних Користувачем до Сервісу, можуть бути списані Компанією при недостатності коштів або неможливості списання з основної банківської картки, зазначеної (обраної) і прив'язаною Користувачем до Сервісу. Користувач має право прив'язувати тільки ті банківські картки, власником яких він є, при невиконанні цієї умови Користувач за свій рахунок відшкодовує всі списання фактичного власника картки.

 

3.14. При прив'язці Користувачем кожної банківської картки, а також перед кожним початком використання Сервісу, проводиться перевірка позитивного балансу на банківській картці Користувача, для чого може проводиться списання грошової суми в розмірі не більше 5 (п'яти) гривень, з подальшим зарахуванням ціх коштів на баланс додатка користувача.

 

4. ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ

 

4.1. До початку оренди:

- здійснити огляд транспортного засобу на предмет наявності пошкоджень;

- перевірити технічний стан транспортного засобу та його придатність до експлуатції;

- у разі виявлення пошкоджень або інших недоліків транспортного засобу оренда та користування транспортним засобом заборонени; 

- обов'язково повідомте Службу підтримки через застосунок щодо виявлених недоліків, щоб унеможливити подальше користування транспортним засобом іншими користувачами додатку;

 

4.2. Для початку оренди:

- переконатися, що на картковому рахунку, прив'язаному до додатку, достатньо грошей для всіх платежів пов'заних з майбутньою орендою. Звертаємо увагу, що, для коректної роботи сервісу, іноді відбувається списання авансових платежів, які можуть залишитися на балансі користувача у додатку для використання під час наступної оренди;

- просканувати QR код на кермі транспортного засобу, або обрати його у застосунку JET Sharing;

- уважно ознайомитись з актуальною інформацією щодо ціни розблокування та однієї хвилини користування транспортним засобом, що з'явиться на дашборді транспортного засобу у додатку;

- натиснути кнопку "Почати поїздку" (назва або зображення на кнопці може бути змінено);

- до початку оренди буде запропоновано ознайомитись з "легендою карт", щоб дізнатись правила та умови використання зонування у додатку на цю мить у вашому місті;

- переконатися, що оренда активована;

- прибрати підніжку;

- для початку руху треба принайми двічи відштовхнутися ногою та натиснути важіль "ГАЗ" на кермі;

 

4.3. Протягом оренди:

- обережно використовувати транспортній засіб у суворій відповідності з цільовим призначенням такого засобу, умовами Договору та зазначених у ньому докуметів, інструкції Сервісу, Сайту, Додатку та рекомендаціям Служби підтримки;

- забеспечити уілість транспортного засобу та обладнання, яким може бути обладнаний транспортний засіб;

- вживати всіх можливих заходів для запобігання завданню шкоди майну JET Sharing;

- дотримуватися Правил дорожнього руху та інших вимог чинного законодавства та нормативно-правових актів України;

 

4.4 Після закінчення оренди:

- залишити транспортний засіб згідно інструкції Сервісу та Додатку, розмістивги його таким чином, щоб він не створював перешкод руху пішоходів та/або інших транспортних засобів;

- натиснути кнопку "завершити поїздку" у Додатку (назва або зображення на кнопці може бути змінено);

- дочекатись біля транспортного засобу коли оренда буде завершена;

- зробити фотографію орендованого транспортного засобу JET Sharing так, щоб було видно транспорт цілком та місто його розташування (якщо ынше не передбачено інструкцією до цього транспортного засобу);

 

4.5. Користувачеві забороняється:

- використання одного єлектросамокату удвох одночасно;

- використовувати транспортні засоби особам, яки не досягли 18 років;

- використання транспортного засобу у стані алкогольного, наркотичного, токсичного чи будь якого іншого сп'яніння, під впливом лікарських препаратів, що погіршують реакцію та увагу, у хворобливому чи стомленому стані, що ставить під загрозу безпеку руху та оточуючих;

- рухатись на транспортному засобі не тримаючись міцно обома руками за кермо;

- відволікатись на телефон або інші гаджети;

- використовувати навушники під час руху;

- пересікати проїзжу частину не сходячи з самокату або велосіпеду;

- використовувати самокат для їзди бездоріжжям, пересічною місцевістю, поза доріжками з твердим покриттям, переїзджати ями, вибоіни, гірки тощо;

- виконувати акробатичні трюки, здійснювати стрібки, наїзди на перешкоди, бордюри, сходи;

- використовувати транспортний засіб у спортивних змаганнях, дріфтувати, їздити на одному колесі;

- використовувати транспортний засіб для буксирування або транспортування вантажів;

- перевозити дітей або тварин;

- використовувати самокат при перевищенні сумарної ваги користувача (з одягом, власними речами та іншим майном Користувача) понад 100 (ста) килограмів;

- надавати у користання транспортний засіб третім особам (за винятком використання групових поїздок);

- надавати транспортний засіб у користання дітям;

- передавати самокат у суборенду, віддавати у заставу, продавати тощо;

- передавати свої права та обов'язки третім особам;

- переміщувати транспортний засіб поза орендою;

- залишати транспортний засіб у приміщенях, на закритих територіях, у важкодоступних місцях та інше;

- вносити будь-яки технічни або косметичні зміни транспортного засобу, монтувати або демонтувати будь яке обладнання та пристрої;

- знімати наклейки, ідентифікаційни номери, штрих-коди, QR-коди з транспорртного засобу, так само як і наносити надписи, наклеювати наклійки, наносити позначки, пошкоджувати лакофарбове покриття;

- залишати транспортний засіб поза зоною паркування;

- залишати транспортний засіб на проїжджій частині, на пішохідних переходах або поперек пішохідного тротуару, перегороджувати входи/виходи з будівель та споруд, в'їзди/виїзди з будь яких територій, залишати на дорожках для людей з обмеженими можливостями;

- використовувати будь-яки технології чи вживати будь-яки дії, які можуть завдати шкоди майну, Додатку, Сайту або навіть репутації компанії;

 

5. ЗАЯВИ КОРИСТУВАЧА.

 

5.1. Приймаючи умови цієї Угоди, Користувач заявляє, що він:
- володіє українською мовою на рівні, достатньому для прочитання і усвідомлення змісту і значення цієї Угоди;
- прочитав умови Угоди, усвідомив значення і сенс зазначеного документа, згоден з його змістом і приймає його без будь-яких застережень, умов і вилучень і зобов'язується виконувати встановлені ним вимоги, нести відповідальність за невиконання/неналежне виконання викладених в ньому вимог і умов, а також розуміє всі наслідки своїх дій по Реєстрації, користування Сервісами Сайту і Додатку, Сервісом;
- прочитав Політику конфіденційності, усвідомив значення і сенс зазначеного документа, згоден з його змістом;
- надав Компанії при Реєстрації повні, дійсні і достовірні дані (в тому числі, персональні дані);
- відповідає всім вимогам, що пред'являються до нього цією Угодою та Договором приєднання, зокрема, має право керування транспортними засобами у відповідності до вимог чинного законодавства України, у нього відсутні передбачені чинним законодавством України протипоказання для керування транспортними засобами, його вік становить не менше 18 (вісімнадцяти) років, він відповідає вимогам, що пред'являються чинним законодавством України до особи, яка має право керувати транспортними засобами. Зазначені вимоги до Користувача не є вичерпними. Компанія має право відмовити в реєстрації, а також не укладати Договір приєднання з особою, що не відповідає зазначеним вимогам, так само як у випадку, якщо у Компанії є підстави вважати, що Користувач може допустити порушення цієї Угоди, Договору приєднання;
- згоден з розміщенням у Велосипеді/Електросамокаті будь-якого обладнання, що дозволяє відстежити і зафіксувати точні координати Велосипеда/Електросамоката, а також порушення зобов'язань за Договором приєднання з боку Користувача;
- згоден з тим, що розмір завданих Компанії збитків, що виникли в результаті порушення Користувачем будь-яких його гарантій і зобов'язань за цією Угодою, Договору приєднання визначається одноосібно Компанією і на її розсуд, і безумовно погоджується відшкодовувати Компанії такі збитки;
- згоден з тим, що ця Угода може бути змінена Компанією без будь-яких повідомлень з Сторони Компанії, і зобов'язується самостійно відслідковувати відповідні зміни цієї Угоди. Нова редакція цієї Угоди або зміни вступають в силу з моменту їх розміщення на Сайті або в Додатку;
- згоден на отримання від Компанії будь-яких сповіщень, повідомлень, інформації та розсилок в будь-якому форматі, за умови відповідності їх змісту вимогам чинного законодавства України;
- визнає юридичну силу за документами, спрямованими Компанією за допомогою Сайту або Додатку як за власноруч підписаними документами, за діями, здійсненими шляхом Сайту або Додатку;
- визнає, що засоби ідентифікації, які використовуються Компанією, є достатніми для встановлення особи, від якої виходять відповідні документи і дії;
- підтверджує, що до відносин відповідно до цієї Угоди не застосовуються положення законодавства України про захист прав споживачів.

 

5.2. Ознайомлення з умовами цього Договору має бути здійснене Користувачем до моменту проставлення галочки в чек-боксі «Я згоден з умовами і погоджуюсь з Угодою» (на Сайті) або натискання кнопки «Прийняти» в Додатку. Користувач, своєчасно не ознайомився з умовами цієї Угоди, приймає на себе всі ризики пов'язані з цим несприятливих наслідків.

 

6. ЗГОДА КОРИСТУВАЧА

 

6.1. Користувач дає свою згоду на обробку Компанією наданих ним (а також отриманих від будь-яких третіх осіб) своїх персональних даних: ПІБ, дата, місяць і рік народження, місце народження, серія і номер документа, який засвідчує особу (паспорта або іншого документа, що його замінює), відомості про адресу реєстрації за місцем проживання, контактні дані, в тому числі (але не обмежуючись) номер телефону, адреса електронної пошти, дані про наявність (відсутність) медичних протипоказань до використання транспортного засобу, біометричні дані (фотографії), дані про місце роботи, посади, також інші персональні дані, і підтверджує, що, даючи таку згоду, діє по своїй волі і в своїх інтересах.

 

6.2. Згода на обробку персональних даних дається Користувачем для цілей укладення та виконання цієї Угоди, укладення та виконання Договору приєднання, надання додаткових послуг, участі в проведених Компанією акціях, опитуваннях, дослідженнях (включаючи, але не обмежуючись проведенням опитувань, досліджень за допомогою електронного, телефонного та стільникового зв'язку), прийняття рішень чи вчинення інших дій, що породжують юридичні наслідки щодо Користувача або інших осіб, надання Користувачеві інформації про надавані Компанією послуги, наданням Компанією консультаційних послуг, і поширюється на всю інформацію, зазначену в пункті 6.1 Угоди.

 

6.3. Обробка персональних даних Користувача здійснюється Компанією в обсязі, який необхідний для досягнення кожної з перерахованих вище цілей, наступними можливими способами: збір, запис (в тому числі на електронні носії), систематизація, накопичення, зберігання, складання переліків, маркування, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передача (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення, транскордонна передача персональних даних, отримання зображення шляхом фотографування, а також здійснення будь-яких інших дій з персональними даними Користувача з урахуванням чинного законодавства України. Обробка здійснюється як за допомогою засобів автоматизації, так і без використання таких засобів.

 

6.4. Користувач підтверджує, що дана ним згода на обробку персональних даних діє безстроково з моменту ним надання Користувачем Компанії.

 

6.5. Користувач має право відкликати свою згоду на обробку персональних даних шляхом направлення відповідного письмового повідомлення Компанії не менш ніж за 60 (шістдесят календарних) днів до моменту відкликання згоди, при цьому користувач визнає і розуміє, що доступ до користування Сервісами Сайту і Додатку, сервіс не буде надаватися компанією з того моменту, коли Компанія втратила можливість обробляти персональні дані Користувача.

 

6.6. Користувач визнає і підтверджує, що в разі необхідності надання персональних даних для досягнення зазначених вище цілей третій особі (в тому числі уповноваженим державним органам), а так само як при залученні третіх осіб до виконання робіт (надання послуг), передбачених Договором приєднання, передачі Компанією її функцій і повноважень іншій особі (відступлення, в тому числі для розгляду можливості поступки і прийняття рішення про передачу, стягненню заборгованості та ін.), Компанія має право без отримання додаткової згоди з боку Користувача в необхідному обсязі розкривати для здійснення вищевказаних дій інформацію про Користувача особисто (включаючи персональні дані) таким третім особам, їх агентам і іншим уповноваженим ними особам, а також представляти таким особам відповідні документи, що містять таку інформацію, з дотриманням вимог законодавства України.

 

6.7. Користувач визнає і підтверджує, що згода на обробку персональних даних Користувача вважається виданим ним будь-яким третім особам, з урахуванням відповідних змін, і будь-які такі треті особи мають право на обробку персональних даних на підставі цієї згоди.

 

6.8. Користувач визнає і підтверджує, що в разі розгляду Компанією питань поступки прав за укладеними з Користувачем угодами, згода на передачу його персональних даних та даних про його угодах третім особам - потенційним цесіонаріям для вирішення ними питання про укладення з Компанією договору цесії - вважається наданим Користувачем Компанії. У разі поступки прав за цією Угодою Компанія має право не направляти Користувачеві повідомлення про це. Користувач цим погоджується не отримувати будь-яких повідомлень про здійснену Компанією поступкою відповідно до цього пункту Угоди.

 

6.9. Користувач дає свою згоду на отримання від Компанії рекламних повідомлень, що містять рекламу товарів і послуг, що реалізуються Компанією та/або її партнерами і/або іншими третіми особами, на адрес електронної пошти і номер мобільного телефону (включаючи прив'язані до нього акаунти в месенджерах WhatsApp, Viber, Telegram та ін.), зазначені Користувачем в процесі реєстрації, а також інші адреси електронної пошти і номери мобільних телефонів (включаючи прив'язані до них акаунти в месенджерах WhatsApp, Viber, Telegram та ін.), повідомлені Користувачем Компанії відповідно до цієї Угоди, Договором приєднання. У разі, якщо Користувач звертається до Компанії з вимогою припинити поширення в його адресу рекламних повідомлень, Компанія зобов'язується негайно припинити таке поширення відносно Користувача, який звернувся з відповідною вимогою.

 

6.10. Користувач дає згоду на списання Компанією або за її дорученням залученою нею агентом (платіжною системою) грошових коштів з своєї банківської картки в рахунок погашення будь-яких платежів, передбачених Договором приєднання в безакцептному порядку, без отримання додаткової згоди Користувача, в тому числі, таким чином списуються винагороди за надання Сервісу, штрафи, пені, відшкодування збитків, витрати Компанії, що виникають у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням Договору приєднання, суми додаткових страховок, суми франшизи, інші суми у випадках, передбачених чинним законодавством України та Договором приєднання.

 

6.11. Користувач дає свою згоду на здійснення Компанією запису контактів (розмов) Користувача зі Службою підтримки і надання такого запису третім особам.

 

6.12. Користувач дає свою згоду на те, щоб Компанія та/або її партнери (платіжні системи) протягом терміну дії Угоди зберігали дані банківського рахунку та/або банківської картки Користувача, за допомогою яких користувач здійснюють оплату Сервісу.

 

6.13. Компанія зобов’язується дотримуватися таких вимог щодо обробки персональних даних користувачів:

 

6.13.1. здійснювати обробку персональних даних у законний, правомірний, прозорий спосіб і за наявністю належних підстав для обробки;

 

6.13.2. збирати персональні дані лише для визначеної, чіткої і законної мети і в подальшому не обробляти у спосіб, що є несумісними з такою метою;

 

6.13.3. обмежити обробку персональних даних мірою необхідності в них з огляду на мету обробки;

 

6.13.4. зберігати персональні дані в формі, що дозволяє ідентифікацію суб’єкта персональних даних не довше ніж це є необхідним для мети їхньої обробки;

 

6.13.5. здійснювати обробку в спосіб, що забезпечує належну безпеку персональних даних, у тому числі, захист проти несанкціонованої чи незаконної обробки та проти ненавмисної втрати, знищення чи завдання шкоди, із застосуванням технічних і організаційних інструментів;

 

6.13.6. дозволити доступ до персональних даних лише тим особам, які взяли на себе обов’язок збереження конфіденційності;

 

6.13.7. вжити інші організаційні та технічні заходи для забезпечення належного захисту персональних даних, серед іншого, проводити регулярні навчання для уповноважених Компанією на обробку персональних даних користувачів щодо захисту персональних даних, визначити порядок доступу до персональних даних та порядку ведення обліку операцій, пов’язаних з обробкою персональних даних та доступом до них, розробити план дій на випадок несанкціонованого доступу до персональних даних, пошкодження технічного обладнання, виникнення надзвичайних ситуацій.

 

6.13.8. затвердити відповідно до наказу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 08 січня 2014 року № 1/02-14 «Про затвердження документів у сфері захисту персональних даних» відповідні документи у сфері захисту персональних даних та використовувати їх в рамках електронної інформаційної взаємодії з Сервісом «JET.UA»;

 

6.13.9. призначити особу, відповідальну за забезпечення захисту персональних даних в рамках електронної інформаційної взаємодії з Сервісом «JET.UA», в порядку, визначеному законодавством України у сфері захисту персональних даних;

 

6.13.10. без необґрунтованої затримки, але не пізніше ніж протягом 2 (двох) годин повідомити Технічного адміністратора Сервісом «JET.UA» про будь-яку несанкціоновану або незаконну обробку, ненавмисну втрату, знищення або передачу персональних даних та надати повну інформацію про такий інцидент, а також заходи, що було вжито для реагування на інцидент.

 

6.14. Компанія разом з особою, відповідальною за забезпечення захисту персональних даних, зобов’язаний співпрацювати з адміністратором Сервісом «JET.UA» в питаннях захисту персональних даних і, без необґрунтованої затримки, надавати інформацію та документи, що необхідні для підтвердження дотримання зобов’язань Компанії, встановлених в розділі 6 Угоди.

 

7. ГАРАНТІЇ, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КОРИСТУВАЧА

 

7.1. Користувач гарантує, що він буде використовувати Сайт, Додаток, Сервіси Сайту і Додатку тільки в особистих некомерційних цілях, не пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності і тільки відповідно до умов цієї Угоди і Договору приєднання.

 

7.2. Користувач гарантує, що не буде здійснювати Реєстрацію від імені іншої особи і/або передавати реєстраційні дані третім особам.

 

7.3. Користувач гарантує, що він є власником усіх суттєвих банківських карток, прив'язаних ним до Сайту, Додатку, Сервісу.

 

7.4. Користувач розуміє і погоджується, що для належного використання Сервісів Сайту і Додатку, він сам повинен забезпечити належну швидкість інтернет-підключення Пристроїв. Користувач перед використанням Сервісів Сайту і Додатку повинен самостійно переконатися в тому, що його Пристрій володіє необхідними для цього характеристиками. Всі питання придбання прав доступу в Інтернеті, купівлі та встановлення для цього відповідних Пристроїв і програмних продуктів вирішуються Користувачем самостійно і за свій рахунок і не підпадають під дію Угоди.

 

7.5. Користувач несе відповідальність за всі дії, здійснювані ним на Сайті і в Додатку.

 

7.6. Користувач не повинен допускати використання будь-якою третьою особою логіна, пароля Користувача. Компанія не відповідає за можливі збитки, втрату або псування даних, які можуть статися через порушення Користувачем даного положення. Користувач зобов'язується вживати належних заходів для захисту і збереження в таємниці інформації, використовуваної для авторизації в Додатку і/або на Сайті, включаючи логін і пароль, від несанкціонованого використання іншими особами та негайно повідомляти Компанії відповідну інформацію в разі виявлення факту такого використання. Користувач несе всі ризики несприятливих наслідків, пов'язаних з відсутністю такого повідомлення.

 

7.7. Користувач зобов'язується самостійно відслідковувати зміни умов цієї Угоди на Сайті і/або в Додатку.

 

7.8. Користувач зобов'язується не використовувати ніякі технології і не вживати ніяких дій, які можуть завдати шкоди Сайту та/або Додатку, інтересам і майну Компанії.

 

7.9. Крім ухвалення цієї Угоди, для використання Сервісу Користувач повинен зробити передбачені Договором приєднання дії, спрямовані на укладення Договору приєднання.

 

7.10. Користувач зобов'язується дотримуватися інших положень чинного законодавства України, положення цієї Угоди і законні вимоги Компанії.

 

7.11. У разі, якщо в зв'язку з порушенням Користувачем умов цієї Угоди Компанія зазнала збитків, в тому числі в результаті пред'явлення до Компанії третіми особами претензій, позовів, Користувач зобов'язується врегулювати такі претензії і позови власними силами і за свій рахунок, і відшкодувати Компанії викликані недотриманням Користувачем умов цієї Угоди збитки в повному обсязі.

 

7.12. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цією Угодою та Договором приєднання, Користувач несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України, цією Угодою та Договором приєднання.

 

7.13. Користувач зобов'язується в разі зміни номера мобільного телефону, та інших даних (даних паспорта, місця реєстрації тощо), зазначених при реєстрації, повідомити про це Компанії. Користувач несе всі ризики несприятливих наслідків, пов'язаних з відсутністю такого повідомлення.

 

8. ГАРАНТІЇ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КОМПАНІЇ

 

8.1. Компанія надає Користувачеві Сервіси Сайту і Додатку, а також будь-яку інформацію, що міститься на Сайті і/або в Додатку «як є» («as is») без гарантій будь-якого роду. Це означає, серед іншого, що Компанія:
- не несе відповідальності за швидкість і безперебійну роботу Сайту, Додатку, їх сумісність з програмним забезпеченням і операційними системами Пристроїв Користувача;
- не несе відповідальності за відсутність помилок і/або вірусів при роботі Сайту і Додатку, переривання каналів зв'язку і вихід з ладу серверної інфраструктури на рівні магістральних каналів зв'язку, центрів обміну даними, обчислювальних центрів, а також ліній зв'язку регіонального та місцевого значення, невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань внаслідок збоїв в телекомунікаційних і/або енергетичних мережах, а також недобросовісних дій третіх осіб, спрямованих на несанкціонований доступ та/або виведення з ладу Сайту та/або Додатку. Користувач погоджується і підтверджує, що використовує Сайт та/або Додаток виключно на свій власний ризик.
- не несе відповідальності за належне функціонування Пристрої Користувача;
- не несе відповідальності за невідповідність Сервісів Сайту і Додатку, Сервісу очікуванням Користувача;
- не несе відповідальності за дії користувачів на Сайті і в Додатку і за наслідки використання Користувачами Сайту і Додатку, Сервісу.

 

8.2. У разі якщо Пристрій Користувача не підтримує відображення і роботу Сайту, завантаження, відображення і роботу Додатку, будь-яких Послуг Сайту і Додатку, Компанія не гарантує надання доступу до відповідних ресурсів і можливість їх використання/повноцінного використання.

 

8.3. Компанія не несе відповідальності за тимчасову непрацездатність платіжних систем, що забезпечує прийом і переказ оплати їй Користувачів, викликану не залежними від Компанії причинами, а також обставинами непереборної сили.

 

8.4. Компанія не несе відповідальності за порушення умов Угоди, якщо таке порушення викликане дією обставин непереборної сили (форс-мажор), включаючи серед інших: дії і рішення органів державної влади та/або місцевого самоврядування, пожежа, повінь, землетрус, інші стихійні дії, відсутність електроенергії та/або збоїв роботи комп'ютерної мережі, страйки, громадянські заворушення, безлади, будь-які інші обставини, які можуть вплинути на виконання Компанією умов цієї Угоди.

 

8.5. Компанія не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань, якщо це викликано діями/бездіяльністю Користувача, що знаходяться поза контролем Компанії, в тому числі в результаті вчинення помилкових дій/бездіяльності Користувача.

 

8.6. На Сайті і в Додатку можуть бути представлені продукти і/або послуги, що пропонуються Користувачеві на платній і/або безкоштовній основі третіми особами. Компанія не є учасником відносин з їх надання, і відповідальності перед Користувачем і/або третіми особами за їх подання/надання не несе.

 

8.7. Сайт та Додаток можуть містити посилання на сайти, додатки та інші ресурси третіх осіб. Зазначені сайти, додатки та інші ресурси третіх осіб і їх матеріали не перевіряються Компанією на відповідність вимогам законодавства України і відповідальність за їх зміст Компанія не несе.

 

8.8. Посилання на будь-який сайт, додаток, ресурс, продукт або послугу, будь-яку інформацію комерційної або некомерційної властивості, розміщена на Сайті і в Додатку, не є схваленням або рекомендацією вищевказаного з боку Компанії. Якщо Користувач вирішить перейти до сайтів, додатків, ресурсів, продуктів, послуг третіх осіб або використовувати додатку третіх осіб, то робить це на свій ризик.

 

8.9. Дії будь-яких третіх осіб, а також дії платіжних систем, операторів зв'язку не є діями Компанії, і відповідальності за них Компанія не несе.

 

8.10. Компанія не несе відповідальність за розміщення Додатку, посилань на нього в будь-яких несанкціонованих (непідтверджених) Компанією джерелах (контрафактний додаток). У разі використання Користувачем контрафактного додатку, Компанія не несе перед ним будь-якої відповідальності в зв'язку з таким використанням.

 

8.11. Компанія гарантує сумлінну і законну обробку персональних даних Користувача відповідно до передбачених в цьому Угоди цілями.

 

8.12. Компанія гарантує своєчасне оновлення даних Користувача в разі надання ним оновлених даних.

 

8.13. Компанія несе відповідальність тільки за пряму дійсну шкоду, заподіяну внаслідок винного невиконання зобов'язань Компанії, в межах суми всіх платі їй за користування Сервісом (не включаючи відшкодування витрат, штрафи та збитки), сплачених Користувачем Компанії за весь термін, попередній пред'явленні відповідної вимоги, але не більше 12 (дванадцяти) місяців.

 

8.14. Компанія не несе відповідальність за використання Додатку з Пристроїв Користувача третіми особами, в зв'язку з чим всі дії, вчинені з Пристроїв Користувача, вважаються діями Користувача. У разі, якщо будь-яка особа отримує доступ до Сервісів Сайту або Додатку та можливість їх використання від імені Користувача, Користувач зобов'язаний негайно повідомити про це Компанію в письмовому вигляді (по електронній пошті), або звернувшись до Служби підтримки. В іншому випадку всі дії, вчинені від імені Користувача з використанням Сайту або Додатку, будуть розцінюватися як дії, вчинені безпосередньо Користувачем.

 

9. ТЕРМІН ДІЇ УГОДИ. ПОРЯДОК ЗМІНИ І ВІДМОВИ ВІД УГОДИ

 

9.1. Користувач приймає цю Угоду шляхом вчинення дій, зазначених у п. 3.4 цієї Угоди. Дата здійснення Користувачем зазначених дій є датою вступу в силу цієї Угоди. Ця Угода діє з дати набрання чинності протягом невизначеного терміну.

 

9.2. Компанія має право в будь-який час вносити зміни в умови цієї Угоди. Зміни в умови Угоди здійснюються шляхом внесення змін в існуючу редакцію Угоди, або створення нової редакції Угоди, і стають обов'язковими для Компанії та Користувача (вступають в силу) з дати розміщення Компанією нової редакції Угоди або змін, внесених до Угоди, на Сайті і/або в додатку. У разі, якщо Користувач не згоден зі змінами, він має право відмовитися від виконання цієї Угоди в порядку, зазначеному нижче, що не звільняє Користувача від виконання своїх зобов'язань, що виникли до припинення відносин щодо Угоди, при цьому Користувач зобов'язується припинити використовувати Сервіси Сайту і Додатку, а також припинити використання Сервісу.

 

9.3. У разі, якщо Користувач не відмовився від виконання Угоди (не подав заяву (повідомлення) про розірвання (п. 9.5), вважається, що Користувач прочитав, зрозумів, згоден дотримуватися Угоди в новій редакції або зміни до нього і беззастережно приймає зазначену нову редакцію Угоди або зміни до нього з дня набрання ними чинності. Користувач на періодичній основі самостійно здійснює моніторинг Сайту та/або Додатку на предмет зміни умов Угоди. Ризик недотримання цієї вимоги в повній мірі лягає на Користувача.

 

9.4. Компанія і Користувач має право відмовитися від виконання цієї Угоди, повідомивши про це іншу Сторону не пізніше, ніж за сім календарних днів до передбачуваної дати припинення Угоди. При цьому ініціатор розірвання Угоди, зобов'язується виконати всі свої зобов'язання, що випливають з Угоди, не пізніше дати припинення Угоди.

 

9.5. Відмова від Угоди з ініціативи Користувача здійснюється в терміни, передбачені цією Угодою, на підставі власноручно підписаної заяви (повідомлення) Користувача, переданого Користувачем Компанії (особисто, кур'єром, поштою), або, за відсутності заперечень з боку Компанії, Користувач може направити скан підписаної ним заяви (повідомлення) по електронній пошті на адресу support@jetsharing.com.ua.

 

9.6. Компанія має право в односторонньому позасудовому порядку відмовитися від виконання Угоди в разі порушення Користувачем будь-яких його зобов'язань, заяв і гарантій, передбачених Угодою та Договором приєднання. У цьому випадку Угода вважається припиненою в момент відправлення Користувачу повідомлення за допомогою Додатку (напрямки push-повідомлення) або відправки sms-повідомлень, або за допомогою електронної пошти. У разі, якщо в момент повідомлення відбувається оренда Велосипеду/Електросамоката, Користувач зобов'язується негайно завершити оренду з дотриманням вимог до завершення оренди і парковці.

 

9.7. У частині невиконаних зобов'язань Сторін припинена за будь-яких підстав Угода продовжує діяти аж до виконання зазначених зобов'язань у повному обсязі.

 

9.8. У всіх випадках розірвання цієї Угоди, Договір приєднання, укладений з відповідним Користувачем, також вважається розірваним з дати розірвання цієї Угоди. Окрему заяву на розірвання Договору приєднання від Користувача в цьому випадку не потрібно.

 

10. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ І ПІДСУДНІСТЬ

 

10.1. Всі суперечки і розбіжності за цією Угодою вирішуються шляхом переговорів.

 

10.2. У разі, якщо Компанія і Користувач прийшли до рішення шляхом переговорів протягом 10 (десяти) днів, суперечки і розбіжності передаються на розгляд суду за місцем знаходження Компанії.

 

11. ІНШЕ

 

11.1. Якщо інше прямо не передбачене в цій Угоді, з моменту набрання ним чинності Компанія і Користувач визнають юридичну силу за документами, надісланими по електронній пошті (адреси електронної пошти Компанії, зазначені на Сайті в Додатку, і адреси електронної пошти Користувача, зазначені в процесі реєстрації), погоджуються з тим, що зазначені документи є рівнозначними документами, які складаються на паперових носіях та підписаних власноручним підписом відповідної особи.

 

11.2. З моменту набрання чинності цією Угодою чинності Компанія і Користувач визнають юридичну силу за повідомленнями і діями, спрямованими і здійсненими відповідно за допомогою використання Додатку або Сайту від імені Користувача, а також з використанням телефонного номера, вказаного Користувачем при реєстрації.

 

11.3. При знаходженні Користувача за межами території України або при вказівці Користувачем номера мобільного телефону закордонного оператора мобільного зв'язку при Реєстрації, а також для цілей отримання повідомлень/сповіщень, передбачених цією Угодою, Користувач приймає на себе всі ризики несвоєчасного отримання або неотримання Користувачем повідомлень від Компанії.

 

11.4. Повідомлення, спрямовані на електронну пошту, вважаються отриманими адресатом в момент їх відправки.

 

11.5. Користувач зобов'язується повідомляти Компанію про зміну місця проживання (реєстрації), місця перебування, номери мобільного телефону, адреси електронної пошти, інших даних, наданих Користувачем Компанії, про зміну імені, прізвища, зміну реквізитів документа, що посвідчує особу, зміни даних документа, що підтверджує право іноземного громадянина/особи без громадянства на перебування (проживання) на території України, зміни громадянства, інших персональних даних, а також про втрату вищевказаних даних, звернувшись до Служби підтримки. Компанія не несе відповідальність за будь-які наслідки, пов'язані зі зміною зазначених у цьому пункті Договору даних Користувача, якщо Користувач не сповістив про зазначені в цьому пункті Договору обставин Компанію, і/або надав Компанії невірні дані.

 

11.6. Користувач визнає, що Сайт та Додаток є достатніми для забезпечення належної роботи при прийомі, передачі, обробці та зберіганні інформації, а також для захисту інформації від несанкціонованого доступу, підтвердження автентичності та авторства електронних документів, відправлених з їх використанням, а також для розбору конфліктних ситуацій. Користувач довіряє програмному забезпеченню Сайту і Додатку.

 

11.7. Сайт та Додаток є інтелектуальною власністю Компанії, будь-яке використання допускається тільки на підставі дозволу Компанії. Використання Сайту і Додатку без дозволу Компанії будь-якими способами і в цілях інших, ніж допускаються Угодою, є незаконним і може спричинити за собою залучення Користувача до відповідальності.

 

11.8. У частині, не врегульованій цим Договором, відносини Компанії та Користувача регулюються чинним законодавством України.

 

11.9. Компанія має право використовувати факсимільне відтворення підпису уповноваженої особи Компанії (за допомогою засобів механічного або іншого копіювання) в будь-яких документах, в тому числі в цій Угоді та/або в пов'язаних з ним інформацією та повідомленнях. Сторони визнають юридичну силу за такими документами.

 

11.10. Ця Угода не підпадає під дію законодавства України про захист прав споживачів.

 

11.11. У разі явних протиріч між положеннями цієї Угоди і положеннями Договору приєднання, застосуванню підлягають положення Договору приєднання. У разі неповноти умов Угоди та/або Договору приєднання, зазначені документи доповнюють один одного.

 

11.12. З усіх питань, пов'язаних з використанням Сервісів Сайту і Додатку з усіма претензіями Користувач може звертатися в Службу підтримки. При зверненні з претензією до Компанії Користувач повинен надати документи, що підтверджують обґрунтованість претензії, а також вказати свої дані, надані ним при реєстрації.

 

11.13 Користувач, який не прийняв умови цієї Угоди, або прийняв їх помилково, повинен повідомити про це Компанію і не має права користуватися сервісом Сайту і Додатку, а також сервісом.

 

11.14. Ця Угода складена українською мовою.

 

12. РЕКВІЗИТИ КОМПАНІЇ

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЖЕТ ФРАНЧАЙЗИНГ" (ТОВ "ДЖЕТ ФРАНЧАЙЗИНГ")
Код ЄДРПОУ: 44232119,
Адреса: Україна, 03193, місто Київ, вул. Луценка Дмитра, будинок 10
IBAN UA713005280000026001000011614UAH у АТ «ОТП БАНК», МФО 300528

Директор: Попов Дмитро Володимирович